Title Image

Talep Planlama – DP

Talep Planlama (DP)

 

Uygulamanın ana fonksiyonları ve detayları şu şekildedir;

1
Talep Planlama ve Talep Yönetim Süreci

SAP SCM DP modülünde interaktif ekranlar sayesinde istenilen düzlemde talep planı yapılabilmektedir. Uygulama ile talep planlamadan sorumlu farklı birimler sırasıyla tahminlerini girebilmekte, aynı ekranda tahmin yapmayı kolaylaştıracak bütçe, geçmiş satış, rakiplerin satışı vb. gibi bilgileri de takip edebilmektedir. Bu tip bilgiler bu ekranlara sürekli güncellenerek gelmekte, böylece konsolide bir ekrandan girişler kolaylaşmaktadır.

 

Bunun yanı sıra, tahmin girişleri top-down, bottom-up veya middle-out mantığında yapılabilmektedir. Bunun anlamı, istenildiği durumda, bir grup seviyesinde (örneğin ürün grubu veya bölgeler) yapılan tahminlerin belirlenen kriterler ile (örneğin geçen senenin satışları) alt objelere (örneğin ürünler veya müşteriler) kırılabilmesinin sağlanması olduğu gibi aynı zamanda da en alt düzeyde yapılan tahminlerin (örneğin ürünler) üst düzeylerdeki (örneğin ürün grupları) toplamının da kolaylıkla görülebilmesi ya da bu ikisinin beraber kullanılmasıdır.

2
Geçmiş Satış Verilerinin Alınması

Uygulama kapsamında geçmiş satış verileri alınarak geleceğe yönelik tahminleme yapılabilmektedir. SAP ERP sisteminde bulunan geçmiş satış verileri SAP BW veya SAP ERP aracılığıyla SAP SCM DP sistemine otomatik olarak aktarılabilmektedir. SAP ERP öncesinde oluşturulmuş geçmiş satış verileri de excel formatında alınarak SAP SCM DP sistemine aktarılır.

3
Sistem Tahminleri

Sistemde tahminlemeye yönelik tek değişkenli ve çok değişkenli tahmin modellemesi (çoklu lineer regresyon) yapmak mümkündür. Farklı karakteristik seviyeler ve gruplar için en uygun tahmin modelleri (en az tahmin hatasını veren) bulunarak bu seviye ve gruplara göre ürün seviyesinde tahmin yapılır. Tahmini etkileyecek parametreler, sezonsal etkiler gibi pek çok faktörün tespitinde iş ortağı ve Improva birlikte çalışmalıdır. Bu çalışma sırasında, eğer varsa, firma bünyesinde daha önceden yapılmış olan istatistiksel talep tahmini çalışmalarının baz alınması ve bunlar üzerinden modellerin kuruluyor olması ilk adım açısından faydalı olmaktadır.

4
Kullanıcı Tahminleri

Sistemin çıkardığı tahminler, promosyon planları ve tahmini etkileyen diğer bilgiler ışığında kullanıcılar toplamda 3 haftalık tahmin girişi yapabileceklerdir. Bunun ilk haftası günlük periyotlarla kalan 2 haftada haftalık periyotta olabilecektir.

5
Promosyon Planlama

Uygulama ile ürün, marka, kategori gibi çeşitli seviyelerde promosyon planlaması yapılabilmektedir. Planlamanın ve analizin yapılabilmesi için promosyonlar öncesinde ve sonrasında sisteme gerekli girişlerin yapılması gereklidir. Sisteme veri girişi promosyonların planlanması ve analizi için en önemli aşamadır. Hangi bilgilerin girileceği iş ortağı ve Improva’nın ortak çalışmasıyla netleştirilmektedir.  Bu çözüm ile promosyonların geçmiş etkileri de analiz edilebilir.

6
Raporlama

Tahminler ve gerçekleşenlerle ilgili raporlamalar SAP BW sistemi üzerinden sağlanabilmektedir. SAP BW üzerine hem SAP SCM DP’den hem ERP sisteminden veri çekilerek fiili-gerçekleşen karşılaştırma raporları BW sistemi üzerinden alınabilmektedir. Bu nedenle projeler sırasında SAP BW sisteminin de kurulumu gerçekleştirilip, ERP ve SCM sistemleri ile entegrasyonunun yapılması sağlanır. Bu kurulum sadece SAP SCM sistemi ile ilişkili olup BW ile ilgili diğer modül ve uygulamaların kullanabileceği bir alt yapı sunmamaktadır.

7
Versiyon Bazlı Planlama

Hem operasyonel seviyede, hem de taktiksel seviyede yapılan kısa ve orta vadeli planlamalarda şirket hedeflerine en uygun planı seçmek için farklı alternatifler üzerinde çalışılabilmektedir. Çalışılanlar bu yapıyla alternatif planlardan birini karşılaştırmalı raporlar yardımı ile seçerek hayata geçirebilmektedir.

8
Versiyon Yönetimi

SAP SCM dahilinde yapılan planlar belirli versiyonlar üzerinde oluşturulur. Her versiyon yapılan plan anlamında birbirinden bağımsızdır. Ana verisel anlamda da versiyonlar arasında farklılıklar olabilir (Örneğin bir malzemenin planlama parametreleri veya lokasyonlar arası ilişkiler versiyondan versiyona değişebilir). Böylece farklı durum ve parametrelere göre nasıl planların çıktığı karşılaştırılabilir. En uygun plan BW altyapısı üzerinde oluşturulan karşılaştırmalı raporlar aracılığı ile seçilebilir.

Talep Planlama çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin