Title Image

Genişletilmiş Tedarik Zinciri Görüşü – ESCI

Genişletilmiş Tedarik Zinciri Görüşü – ESCI

 

Bu SAP çözümü size nasıl yardımcı olabilir?

SAP uygulamaları ile firmalar, tedarik zincirleri üzerinde oluşan değişkenliği daha iyi anlayıp,  daha iyi analiz edip, daha iyi yönetip, değişkenliklere daha iyi cevap verebilirler.

 • Bir kontrol kulesi gibi tüm tedarik zincirini gözlemlemeye imkan tanıyarak, oluşturduğu uyarılar, raporladığı göstergeler (KPI), verdiği analitik bilgiler ve pazar analizleri ile tedarik zinciri üzerinde oluşabilecek düzensizlik ve bozulmalara karşı bir erken uyarı sistemi inşa eder,
 • Bununla birlikte gelen karşılaştırmalı senaryo çalışma altyapısı ve neden-sonuç ilişkisi analizleri sayesinde de bu tip erken uyarılara karşı hızlı geri dönüşler yaparak, en doğru, en etkin ve en uygun düzeltici aksiyonların alınmasına olanak tanır.

 

Bu SAP çözümü size neler sunar?

 

Gözlemleme, Anlamlandırma ve Gelişmelere Cevap Verme:

Tasarımın Yönetimi
 • Mühendislik çalışmalarındaki gelişmelerden haberdar olma ve onları anlama,
 • Mühendislik ve tasarım değişikliklerini görsel olarak izleme ve takip etme,
 • Bu değişiklikler ve yenilikleri destekleyen lojistik aksiyonların alınması.
Arz Yönetimi
 • Gerçek zamanlı arz ve talep durumlarını okuma,
 • Arzda oluşabilecek problemlerin öngörülmesi,
 • Önleyici faaliyetlerin planlanması ve erken aksiyon alınması.
Talep Yönetimi
 • Satış, Pazar durumu ve müşteri beklentilerinden haberdar olma ve anlama,
 • Bu bilgileri şirket içi koyulan hedeflerle birleştirip durum analizleri yapma,
 • Gerekli aksiyonların alınmasını sağlayıp, daha doğru satış tahminlerinin oluşturulmasını sağlama
 • Daha hızlı ve etkin müşteri dönüşlerinin sağlanması.
Lojistik Yönetimi

 

 • Nakliye ve Depolama süreçlerinin anlık olarak izlenmesi,
 • Süreç akışındaki önemli ölçüm noktalarının tespiti ve bu noktalarda gerekli performans ölçümlerinin yapılması,
 • Herhangi bir noktada oluşan yavaşlığın veya arızanın tedarik zincirinin geri kalanında oluşturacağı etkinin belirlenmesi,
 • Erken uyarı sistemi sayesinde, zincir üzerinde oluşabilecek aksaklıkların önceden tespit edilmesi ve gerekli aksiyonların alınması.
Üretim Ortamının Yönetimi
 • Üretim ortamından anlık üretim verilerinin otomatik olarak okunması ve yorumlanması,
 • Üretim akışının aksaksız ilerlemesi ve kapasite kullanımının maksimize edilmesi adına, üretimi yavaşlatacak veya kaynakları atıl duruma düşürecek durumların önceden tespit edilmesi ve gerekli aksiyonların alınması.
Operasyonların Yönetimi
 • Teknisyen, bakım operatörleri veya makineler üzerinde kurulu bulunan sensörler yardımı ile toplanan sinyallerin izlenmesi ve yorumlanması,
 • Oluşabilecek herhangi bir aksaklığın önceden tespit edilmesi ve gerekli düzeltici faaliyetlerin planlanması.
Göstergeler

Stokta olmama durumu nedeniyle talebin karşılanamamasında azalma0

Sonradan düzeltme faaliyetleri (“Predictive Analytics” algoritmaları ile daha güçlü öngörülerin elde edilmesi ve erken uyarıların oluşturularak proaktif yaklaşımların sağlanması)0

Bu SAP çözümünün sağladığı faydalar nelerdir?

 

SAP S&OP ve SAP’nin diğer entegre planlama çözümleri, son teknoloji alt yapıları kullanarak, tedarik zinciri planlama sürecinde ihtiyaç duyulan bilgiyi gerçek zamanlı olarak, en hızlı biçimde toplayıp analiz edilmesine olanak sağlar.

Neden SAP?

Sadece SAP’nin sunduğu “Extended Supply Chain Insights” uygulaması ile,

 • Tüm tedarik zinciri fonksiyonlarını kapsayan bütünsel bir yaklaşım elde edilebilir,
 • Bunun için tedarik zinciri üzerinde oluşan anlık veriyi, sinyalleri, uyarıları, göstergeleri ve bilgi akışını iç süreç hedefleri ile entegre eder,
 • Oluşabilecek arıza, bozulma veya düzensizlikleri, zincir üzerinde oluşan verinin sürekli gözlemlenmesine imkan vererek önler.

Genişletilmiş Tedarik Zinciri çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin