Title Image

Çimento

Çimento Sektörü

Kentsel dönüşümler, büyük inşaat projeleri, yurtdışı kökenli faaliyetler ve bir çok pazardan gelen talepler çimento sektöründe hem cirosal hem de işlemsel anlamda ciddi büyüme sağlamıştır. Bu durum pazarı genişletmiş ve oyuncu sayısını arttırmıştır. Böyle bir ortamda rekabet gücünüzü arttırmak için güvenilir talep tahmininden hammaddenin en uygun maliyetlerle tedarik edilmesine, makine ve teçhizatların bakımlarının planlanmasına kadar tüm süreçleriniz IMPROVA tecrübesiyle SAP üzerinde kolaylıkla yönetilebiliyor.

1
Stratejik

Yol haritanızı hazırlayın

Kentsel dönüşümler, büyük inşaat projeleri, yurtdışı kökenli faaliyetler ve bir çok pazardan gelen talepler çimento sektöründe hem cirosal hem de işlemsel anlamda ciddi büyüme sağlamıştır. Bu durum pazarın genişlemesini ve oyuncu sayısını arttırmıştır. Böyle bir ortamda şirketinizin Pazar payını genişletmek için yapmanız gereken en öncelikli aksiyon uzun vadeli stratejik planlamanızı yapmaktır. SAP stratejik seviyede yapılacak bu çalışmada, çoklu regresyon tekniklerinden, lineer programlama metotlarına kadar birçok matematiksel ve istatistiksel fonksiyonu sizlere sunmaktadır. Yapacağınız bu çalışmadan maksimum verim sağlayabilmek adına bizler her zaman size destek verebilmek adına tüm tecrübe ve birikimimizle yanınızda olacağız.

2
Yüksek

lojistik maliyetlerden kurtulun

Çok lokasyonlu tedarik zinciri modelleri üzerine kurulan çimento tedarik sürecinde ortaya çıkan nakliye, taşıma, depolama ve elleçleme prosesleri firmanız bünyesinde yüksek lojistik maliyetlerini de beraberinde getirmektedir. İleri düzey optimizasyon teknikleri ile tüm tedarik zincirinizdeki lojistik operasyonları minimum maliyette yapacak biçimde planlamak size çok büyük bir rekabet gücü kazandıracaktır.

3
Üretimi durduran

Faktörlerin önüne geçin

Başlangıç ve kurulum maliyeti oldukça yüksek olan ve sürekli üretimi öngören bir altyapı ile hareket eden çimento üretiminde teçhizat arızası nedeniyle duruşların minimize edilmesi şarttır. Özellikle çimento üretiminin temelini oluşturan klinker fırınlarının sürekli çalışır durumda olmasını garanti etmek hayati önem taşımaktadır. Fırın arızi duruşlarını minimize etmek ve tamamen önüne geçmek adına yapılacak olan bakım faaliyetlerinin en düzgün şekilde planlanması, yürütülmesi, izlenmesi ve raporlanması bu açıdan bir çimento üretim tesisinde dikkatle yönetilmesi gereken kritik süreçlerden biridir. Böyle kritik bir süreçte SAP’nin bakım planlama ve yönetimi konularındaki engin tecrübe ve altyapısını sizlere sunabilir, bu sürecin oturtulmasında sizinle birlikte çalışabiliriz.

4
Hammadde tedariğini

Optimize edin

Çimento sektörü hammadde konusunda en çok yerli kaynağın kullanıldığı sektördür. Çimento hammaddesinin neredeyse tamamı kalker, kil, kaolen, pirofillit ocakları gibi hammadde ocaklarından çıkan doğal malzemelerdir. Ocaklardan hammaddenin indirilme süreci, bu süreçte hizmet veren tedarikçiler, ocakların yıl içindeki çalışma takvimleri ve hizmet fiyatları gibi bir çok parametre hammadde planlamasını etkiler. Bunun yanında petrokok, doğalgaz, kömür gibi tedarikçilerden veya spot piyasadan alınan yakıt malzemeleri de çimento üretiminde hammadde kadar önemli girdilerdir. SAP ile ortaya çıkartacağınız optimize satınalma ve hammadde tedarik planında bu kısıtların tümünü dikkate almak ve şirketiniz için en uygun ve karlı yoldan hareket etmek sizin elinizde.

5
İç Lojistik faaliyetlerinizi

Düzene oturtun

Fabrika alanına giren ve çıkan araç trafiğini kontrol etmek, bu araçları fabrika sahasında izlemek, yönlendirmek ve doğru ürünü, doğru adresten, doğru miktarda almasını sağlamak hem fiziksel hem de sistemsel olarak takip edilebilir ve yönetilebilir bir süreç ortaya çıkartmaktadır. Bunun yanında hammadde girişinden, mamul çıkışına kadar geçen tüm lojistik süreçlerde malzeme izlenebilirliğinin sağlanması da bu avantajı pekiştiren diğer adımlardır. Gerçek verinin anlık olarak izlenebilmesi ve raporlanabilmesi adına görsel araçlar da sunabilen bir altyapı ile SAP bu noktada sorularınızın cevabını bulacağınız en doğru adrestir.

Çimento sektöründeki işinizi geliştirecek en optimal çözümler için