Title Image

Müşteri İlişkileri Yönetimi

SAP Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM)

 

SAP Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) işletmelerin pazarlama, satış ve müşteri servisi süreçlerini yeniden yorumlayarak müşterinin işletmenin tam merkezine yerleşmesini sağlar. SAP CRM sisteminin temel bileşenleri şu şekildedir;

Satış

Planlama ve tahminlemeden satış performans yönetimine kadar satış yaşam döngüsünün tamamına destek verir. Satış elemanlarının tüm satış kanallarına her yerden, her zaman ve her cihaz üzerinden anlık erişebilmesini sağlar. Fırsat yönetimi, sipariş ve sözleşme yönetimi, fiyatlandırma gibi tüm satış ilişkili süreçleri kapsar. Satış elemanlarının tüm aktivitelerini Outlook entegrasyonu ile aktivite yönetimi üzerinden takip etmeye olanak kılar. Görsel raporlar üzerinden satış analitikleri ve satış performans yönetimi yapılmasını sağlar

Pazarlama

Pazarlama elemanlarının hedef kitle seçimi, marka yönetimi, kampanya yönetimi başta olmak üzere tüm pazarlama aktivitelerini merkezi ve tekil bir platform üzerinden yönetebilmesini sağlar. Müşteri sadakat programlarının yönetimini sağlayan Sadakat Yönetim sistemini içerir. Pazarlama bütçesinin çok yönlü olarak takibini sağlayan Pazarlama Kaynak Yönetimi ile pazarlama planlarını bütçeye çevirerek iş akışları, görev yönetimi, onay süreçleri ile pazarlama aktivitelerinin planlandığı ve bütçelendiği gibi gidip gitmediğini takip etmeye olanak sağlar.

Servis

SAP CRM Servis ürünü ile servis satış ve pazarlama faaliyetlerinin yönetimi, servis anlaşma ve sözleşmelerinin takibi, bakım ve montaj gibi temel servis işlemlerinin yönetimi yapılabilmektedir. Müşteri servis hizmetlerinin uçtan uça yönetildiği servis ürünü garanti ve iade takibi yapmayı ve analitik alt yapısı ile servis faaliyetlerinin mali yansımalarını görsel raporlar üzerinden sunmayı da olanaklı kılar.

Müşteri Etkileşim Merkezi

Satış, pazarlama ve servis süreçlerinde müşterilerin de dahil olduğu etkileşimli bir CRM platformu yaratarak tüm kanal ve süreçleri bütünleştirir. Gerçek zamanlı, analitik raporlar aracılığıyla bilgi erişimini maksimize eder.

CRM çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin