Title Image

Tedarik Ağı Planlama – SNP

Tedarik Ağı Planlama

Tedarik Ağı Planlama (SNP) modülü ile simülatif versiyonlar üzerinde stratejik ve taktiksel planlama çalışmaları yapılmaktadır. Simülatif planlama ile yeni yatırım ihtiyaçları, kapasite artırımları ve işçi alımları gibi kararlar, sistem üzerinden çıkan sonuçlar değerlendirilerek alınabilir. Çalıştırılan simülatif planlar, versiyon bazlı sistem üzerinde tutulabilmektedir.

 

Tedarik Ağı Planlama Yönetim Süreci:

Tedarik Ağı Planlaması başlığı altında dönemsel bazlı (Aylık, Haftalık ve Günlük) üretim, kapasite, stok ve dağıtım planlaması konuları ele alınır. SNP planlama fonksiyonlarından (CTM, SNP Optimizasyon, SNP Sezgisel) hangilerinin kullanılacağı kısıtlar dikkate alınarak proje sürecinde karara bağlanır.

1
SNP Heuristic

SAP ECC üzerinde bulunan MRP mantığına benzer bir mantıkta çalışır. Sonsuz kapasite mantığı ile hareket eder. Bu yüzden plan çalıştıktan sonra kapasite dengeleme fonksiyonu veya vardiya planlama fonksiyonu ile kaynaklar %100 kullanım seviyesine çekilir. Heuristic, çok lokasyonlu tedarik ağı planlamalarında kullanılabilir.

2
CTM

Aylık haftalık ve günlük oluşturulacak olan üretim ve satın alma planı CTM aracılığı ile çıkartılabilir. Talep kaynak önceliklendirmeleri yapılabilir. CTM’in sonlu kapasite plan yapabilme özelliği sayesinde kapasite ve dağıtım planlaması oluşturulabilir. Kapasite ve Malzeme planı tek çalıştırmada planlanabilir. Çok lokasyonlu tedarik ağı planlamalarında kullanılabilir.

3
SNP Optimizer

Lineer Optimizasyon yöntemi ile çalışır. Malzeme ve Kaynak kısıtlarını dikkate alır. Ana amacı ilgili kısıtlara uyarak minimum maliyetteki ya da maksimum kardaki tedarik planını oluşturmaktır. Maliyet kalemleri birer katsayı olarak amaç fonksiyonunda yer alır. Üretim, satın alma, stok tutma, sipariş karşılayamama veya geç karşılama maliyetleri ayrı maliyet kalemleri olarak belirlenir ve tek tek tanımlanmalıdır. Model dönemsel bazda (aylık, Haftalık, günlük) çalıştırılır ve çıkan sonuçlara göre tedarik modeli şekillendirilir. Hangi ürün nerede üretilmelidir, hangi müşteri nereden beslenmelidir gibi sorulara bu seviyede cevap verilebilir. Optimizasyon çok lokasyonlu tedarik ağı planlamalarında kullanılabilir.

Tedarik Ağı Planlama çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin