Title Image

Satış ve Operasyon Planlama

SAP S&OP ( Satış ve Operasyonel Planlama – Sales and Operational Planning )

 

SAP S&OP ( Satış ve Operasyonel Planlama – Sales and Operational Planning ) Çözümü Size Nasıl Yardımcı Olabilir?

 

SAP’nin HANA mimarisi üzerinde geliştirdiği ürünlerden biri olan S&OP on HANA ( Satış ve Operasyonel PlanlamaSales and Operational Planning );

 • Satış, stok ve operasyonel planlama süreçlerinin entegre bir şekilde çalışmasını sağlar,
 • Gelecekte oluşabilecek değişimleri öngörür ve buna bağlı en uygun plan revizyonlarını yapmaya olanak tanır,
 • Bu amaçla, büyük ve çok kaynaklı veriyi bir araya getirip, bu veri üzerinde analizler yapar,
 • Böylece pazar belirsizliklerinin optimum biçimde yönetilmesine ve piyasadaki fırsatların açığa çıkartılarak bu fırsatlar üzerine yatırım yapılmasına yardımcı olur,
 • Satış süreçlerini en etkin biçimde yönetmek, karlılığı arttırmak ve müşteri hizmet seviyelerini iyileştirmek için firma, iş ortakları ve süreç sahiplerinin dahil olduğu, bilginin sürekli paylaşıldığı kurumsal bir karar verme altyapısı kurmayı sağlar.

 

SAP S&OP ( Satış ve Operasyonel Planlama – Sales and Operational Planning ) Çözümü Size Neler Sunar?

Arz ve Talep Dengesinin Kurulması
 • Tüm iş ortakları ve süreç sahiplerinin el sıkışarak üzerinde mutabık kaldıkları talep tahminlerinin oluşmasına alt yapı sunar.
 • Tüm tedarik zinciri boyunca oluşan talebi, oluşan arz ile eşleştirmeyi sağlar.
Müşteri Hizmet Seviyelerinin Maksimize Edilmesi

Piyasada oluşan dalgalanmaları, müşteri beklenti ve davranışlarındaki her türlü değişkenliği en uygun biçimde algılayarak, bu gibi durumları minimum stok seviyeleri ile karşılamaya imkan verirken, aynı zamanda  müşteri hizmet seviyelerinde en üst noktalara çıkmaya olanak tanır.

Finansal Göstergelerin ve Hedeflerin Sürece Entegre Edilmesi

Gelir ve karı maksimize etmek adına, satış ve operasyonel planların finansal hedeflerle aynı doğrultuda olmaları için gerekli alt yapı ve entegrasyon imkanlarını ortaya çıkartır.

Stok Hedeflerinin Optimize Edilmesi

Tedarik zincirinin her seviyesi için, en uygun hedef stok seviyelerini hesaplayarak, zincir boyunca oluşması beklenen optimum stok dengesini kurar.

Göstergeler
 • 1% – %2 gelir artışı
 • 5% – 10% stok devir hızı artışı
SAP S&OP ( Satış ve Operasyonel Planlama – Sales and Operational Planning ) Çözümünün Sağladığı Faydalar Nelerdir?

 

SAP S&OP ( Satış ve Operasyonel PlanlamaSales and Operational Planning ) ve SAP’nin diğer entegre planlama çözümleri, son teknoloji alt yapıları kullanarak, tedarik zinciri planlama sürecinde ihtiyaç duyulan bilgiyi gerçek zamanlı olarak, en hızlı biçimde toplayıp analiz etme kabiliyetindedir. Bu güçlü ve yenilikçi uygulamalar planlamacıların;

 • Yaptıkları planların hızlı, değişimlere kolay adapte olabilen, esnek ve doğru planlar olmasına,
 • Gelir ve pazar payını arttırıcı etki getirebilecek fırsatları kolayca yakalayabilmelerine,
 • Müşteri ve ürün karlılığını maksimize edebilmelerine,
 • Lojistik maliyetleri azaltmak adına tedarik zinciri genelinde oluşan stoku en etkin biçimde yönetmelerine,
 • Pazar dinamiklerine ve müşteri beklentilerindeki dalgalanmalara göre değişen talebi karşılayacak en uygun planı ortaya çıkartmalarına imkan verir.

Neden SAP?

 

 • SAP, farklı endüstrilerin değer zincirlerinde yürütülen iş süreçlerini, sunduğu son teknoloji çözümler ile entegre ederek birleştirir ve bilgi akışının en etkin biçimde yönetilmesini sağlar.
 • SAP, tüm iş süreçlerinizin yönetimini firmanıza özel kurulumlar ile gerçekleştirebildiği gibi, bu süreçleri “Bulut” ortamına taşıyarak sizleri yüksek donanım ve bakım maliyetinden kurtarabilir.
 • SAP, çözümlerini, son teknoloji alt yapılar kullanarak mobil cihazlarda kullanılabilir hale getirdiği için, süreçlerinizi istediğiniz zaman, her yerden ve her türlü platform üzerinden yönetmenize olanak sağlar.

Üretim çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin