Title Image

Malzeme Yönetimi – MM

Malzeme Yönetimi – MM

 

SAP ERP Malzeme Yönetimi modülü, bir işletmenin malzeme ihtiyaç planlaması satın alma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar. İş akışına dayalı işleme işlevleriyle tüm satın alma proseslerini optimize eder. Otomatik satıcı değerlendirmesine olanak sağlar, kesin envanter ve depo yönetimiyle tedarik ve depolama maliyetlerini düşürür, fatura kontrolünü kapsar.

 

Bir işletmede satın alma faaliyetleri malzeme ihtiyaç planlaması ile başlar. Malzeme ihtiyaç planlaması programı çalıştıktan sonra ihtiyaçlar belirlenerek, bu ihtiyaçların karşılanması için tedarikçiler belirlenir ve teklif talepleri oluşturularak satıcıdan fiyat teklifleri alınır. En iyi fiyatı veren satıcıya sipariş açılır. Malların gelmesiyle depo girişi ve fatura girişi işlemleriyle süreç tamamlanmış olur. Bu bağlamda, sürecin etkin ve verimli bir şekilde işlemesini sağlayan SAP ERP MM modülünün fonksiyonlarını aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz:

 

 • Tüketime dayalı malzeme ihtiyaç planlaması
 • Malzeme İhtiyaç planlaması ile oluşan ihtiyaçların belirlenmesi
 • Satıcıyla olan sözleşmelerin yapılması
 • Teklif taleplerinin oluşturulması ve tekliflerin değerlendirilmesi
 • Satıcı seçimi
 • Satıcı değerlendirme
 • Sipariş onaylama prosedürü
 • Satınalma siparişi işlemleri
 • Fason,konsinye,bedelsiz satınalma süreçleri
 • Dışardan hizmet satınalma
 • Yoldaki malların takibi
 • Mal hareketlerinin planlaması, girişi ve görüntülenmesi
 • Malzemelerin miktar ve değer bazında yönetimi
 • Stok yönetimi
 • Mal hareketleriyle muhasebe hesaplarının otomatik güncellenmesi
 • Satıcı fatura kontrolu
 • Tedarikçi ile elektronik veri transferi

Malzeme Yönetimi çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin