SAP Modülleri Nedir? Ne İşe Yarar?

SAP Modülleri Nedir? Ne İşe Yarar?

SAP ERP’de Yer Alan Temel SAP Modülleri

SAP Kurumsal Kaynak Planlama çözümleri ile şirketler finansal süreçlerden lojistik süreçlere, üretim süreçlerinden kalite yönetimi ve proje yönetimi süreçlerine kadar uçtan uca tüm süreçlerini entegre ve yalınlaştırılmış bir şekilde yönetme imkanı buluyor.

Tüm süreçler için tek uygulama kullanımı ile aynı anda bir çok uygulama kullanmanın getireceği ek entegrasyon kaynaklı olası gecikme ve hatalar, süreçler arası kopukluklar ve bütünsel bakış eksiklikleri ortadan kalkıyor. Reaktif bir yapıdan proaktif bir yapıya geçişi sağlayan SAP ERP çözümü her iş sürecinin ait olduğu entegre SAP modüllerinden oluşuyor.

Kurumsal kaynak planlama uygulamaları her şirketin olmazsa olmaz ihtiyacı olarak karşımıza çıkarken bu uygulamalar altında bulunan modüller şirketlerin iş yaptığı sektör veya sektörlere, iş ihtiyaçlarına, süreçlerine ve vizyonlarına göre farklılaşabiliyor.

SAP Modülleri Listesi

SAP FI ve SAP CO Nedir?

Finansal işlemleri yönetmek için kullanılan SAP FI ve SAP CO modülleri sektör bağımsız olarak bütün şirketler için gerekli modüllerdir. SAP FI (Financials / Mali Muhasebe) modülünde şirketlerde oluşabilecek tüm muhasebe kayıtlarının tutulabileceği ve raporlanabileceği işlemler mevcuttur. FI modülü temel olarak ; Genel Muhasebe, Satıcılar Muhasebesi, Müşteriler Muhasebesi, Duran Varlıklar Muhasebesi şeklinde kategorize edilebilir. SAP CO (Controlling / Maliyet Muhasebesi) modülü yönetimsel karar verme ve maliyet, kar / zarar takibi için kullanılan, SAP’nin tüm modüllerinden beslenen ana modüllerin başında gelir. CO modülünün temel görevi gerçekleşen olayları raporlamanın yanı sıra planlamadır.  Modül yardımıyla gerçekleşenle planlanan karşılaştırılarak varyant hesaplamaları yapılır ve bu da iş akışlarının kontrolünü olanaklı kılar. CO ve FI, SAP sistemi içerisinde birbirinden bağımsız iki bileşendir. Bu iki bileşen arasında düzenli veri akışı olması nedeniyle uygun her veri FI modülünden CO modülüne otomatik olarak akmaktadır. CO modülü; Ürün Maliyetlendirme, Genel Gider Kontrolü, Masraf ve Gelir Çeşidi Muhasebesi, Kar Merkezi, Karlılık Analizi, Masraf Yeri Muhasebesi ve İç Siparişler Muhasebesi olmak üzere birbiriyle entegre çeşitli alt modüllerden oluşmaktadır.

SAP MM Nedir?

Lojistik modüller olarak SAP MM, SAP SD, SAP PP, SAP PM, SAP QM başta olmak üzere pek çok modül bulunmaktadır. SAP MM (Materials Management / Malzeme Yönetimi) modülü, bir şirketin malzeme ihtiyaç planlama, satın alma, stok yönetimi, lojistik fatura yönetimi süreçlerini kapsar. İş akışına dayalı işleme işlevleriyle tüm satın alma proseslerini optimize eder. Otomatik satıcı değerlendirmesine ve fatura kontrolüne olanak sağlar, kesin envanter ve depo yönetimiyle tedarik ve depolama maliyetlerini düşürür.

Aşağıda verilen örnek ekrandan görülebileceği gibi MM modülü ile stok tipine göre stok değeri, satın Alma siparişi kalemleri, bloke stoklar, geç kalan siparişler ve bunun gibi birçok bilgi diyagramlarla anlık olarak yönetilebilmektedir.

SAP SD Nedir?

SAP SD (Sales and Distribution / Satış ve Dağıtım) modülü satış ve sevkiyat süreçlerinizi etkin biçimde yönetmenizi sağlayan modüldür. SD modülü ile fiyatlandırma koşulları esnek şekilde tanımlanır, kredi ve risk yönetimi yapılır, teklif takipleri ve müşteri sözleşmeleri yönetilir. Ambalajlama, nakliye ve nakliye planlama gibi işlemlerde modülün kapsadığı fonksiyonlar arasındadır.

SAP PP Nedir?

Üretim yapan şirketlerde üretim planlama ve üretim yürütme süreçlerinin takibi için SAP PP (Production Planning / Üretim Planlama ve Kontrol) modülü  kullanılır. SAP’de tahmin ve ihtiyaç yönetiminden başlayan ve üretimin tamamlanıp üretilen malzemenin stoka girmesine kadar geçen sürecin tamamı PP modülü altında yürütülür. PP modülü her üretim tipine ve her sektöre uyarlanabilen geniş bir fonksiyon setine sahiptir. Modülle ilgili fikir vermesi açısından malzeme ihtiyaç planlaması senaryoları bazında kesintileri anlık olarak izlediğimiz, senaryolar üzerinde değişiklik yapmamıza, satın alma talebi ve üretim iş emri açmamıza izin veren örnek dashboard ekranını inceleyebilirsiniz.

SAP PM Nedir?

Bakım onarım süreçlerini sistem üzerinden takip etmek isteyen şirketler için SAP’nin kurumsal kaynak planlama uygulaması altında sunduğu modül SAP PM (Plant Maintenance / Bakım Onarım) modülüdür. PM modülü ile bakımı yapılan her türlü ekipmanın arizi ve planlı bakım işlemleri yönetilir. Satın alma, maliyet muhasebesi, finans ve stok yönetimi süreçleri ile birebir entegrasyona sahip olan modül ile bakım ihtiyaçlarınız için otomatik satın alma emri açabilir, planlı / fiili bakım maliyetlerinizi anlık olarak izleyebilir, yedek parka stoklarını izlenebilir kılarak stoklarla ilgili satın alım ve sarf işlemlerini sistem üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

SAP QM Nedir?

Şirketlerdeki giriş, proses ve çıkış kalite kontrol işlemlerini sistem üzerinde takip edilebilir kılmak için SAP QM (Quality Management / Kalite Yönetimi) modülü kullanılmaktadır. QM modülü ile satın alma, üretim, sevkiyat, kalibrasyon süreçlerinde, fason imalatlarda, numunelerde, üretim bitişlerinde, iadelerde ve sertifikalarda kalite kontrol işlemleri sistemde tanımlı kontrol listeleri üzerinden satın alma, üretim, stok yönetimi, sevkiyat fonksiyonları ile entegre bir şekilde gerçekleşir.

SAP PS Nedir?

Proje bazlı çalışan; inşaat, gemi yapımı gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler için yukarıda saydığımız pek çok modüle artı olarak SAP PS (Project Systems / Proje Yönetimi) modülü de olmazsa olmazlar arasında yer alır. PS modülü ile projelerin bütçeleme, yürütme, maliyet, satış, satış sonrası, ilerleme düzeyi başta olmak üzere kritik önem taşıyan her bileşeninin detaylı şekilde takip edilerek yönetilmesi sağlanır.