Title Image

Maliyet Muhasebesi – CO

Maliyet Muhasebesi – CO

 

ERP uygulama bileşeni Maliyet Muhasebesi ve Kontrol (CO), etkin kontrol için gerekli tüm muhasebe fonksiyonlarını gerçekleştirir. Bir işletme muhasebe işlemlerini dahili ve harici muhasebe olarak bölümlendiriyorsa; CO, işletmenin operasyonlarını yönetmek ve kontrol etmekten sorumlu kişilere ihtiyaç duydukları bilgileri sunduğu için dahili kısmı temsil eder.

 

Maliyet Muhasebesi ve Kontrol size yönetimsel karar verme için gerekli tüm bilgileri sunar. Bir organizasyondaki tüm süreçlerin koordinasyonunu, denetimini ve optimizasyonunu kolaylaştırır. Bu, organizasyonun tüm üretim girdisi ve hizmet kullanımlarının kaydedilmesini gerektirir.

 

Gerçekleşen olayları raporlamanın yanı sıra, maliyet muhasebesi modülünün temel görevi planlamadır. Gerçekleşenle planlanan karşılaştırılarak varyans hesaplamaları yapılabilir ve bu da iş akışlarının kontrolünü olanaklı kılar.

 

Maliyet muhasebesi ve Mali muhasebe, SAP sistemi içerisinde birbirinden bağımsız iki bileşendir. Bu iki bileşen arasında düzenli veri akışı olması nedeniyle uygun her veri Mali muhasebeden maliyet muhasebesi modülüne otomatik olarak akmaktadır. Aynı anda, sistem masrafları ve gelirleri masraf merkezleri, iş akışları, projeler ve siparişler gibi farklı hesap tayin nesnelerine atamaktadır. Mali Muhasebede (FI) uygun hesaplar Maliyet Muhasebesinde (CO) masraf çeşitleri ve gelir çeşitleri olarak yönetilmektedir.

 

Maliyet muhasebesi modülü başlıca Genel Gider Kontrolü (CO-OM), Ürün Maliyetlendirme (CO-PC), Kar Merkezi Muhasebesi (EC-PCA) ve Karlılık Analizi (CO-PA) bileşenlerinden oluşmaktadır. Bileşenlerle ilgili detaylı bilgiler aşağıda belirtilmiştir:

 

Genel Gider Kontrolü (CO-OM)

Genel Gider kontrolü bileşeni, işletmenizde gerçekleşen genel giderlerinizin planlanmasını, paylaştırılmasını, kontrolünü ve izlenmesini olanaklı kılar. Doğru bir ürün maliyetlendirmesinin yanısıra sağlam bir karlılık analizi için önemli bir hazırlık safhasıdır.

 

Genel işletme giderlerinizi planlayarak, masraflarınızı kontrol etmek ve dahili aktivitelerinizi değerlendirmek için standartlar tanımlayabilirsiniz.

 

Ürün Maliyetlendirme (CO-PC)

Üretim sürecinde oluşan direkt işçilik, direkt malzeme ve genel üretim giderlerinin ürünler üzerine dağıtılmasını sağlayan, planlı ve fiili ürün maliyetlerinin hesaplanıp istenilen kırılımda izlenebildiği alt modüldür. Dönem sonunda oluşan fiili maliyetler CO-PC aracılığıyla mali muhasebeye iletilir. Sipariş üzerine üretim, seri üretim, stoğa üretim gibi tüm üretim senaryolarını kapsar.

 

Masraf ve Gelir Çeşidi Muhasebesi (CO-CEL)

İşletmenizde oluşan masraf ve gelirlere genel bir bakış açısı sağlar. Değerlerin çoğu Mali Muhasebeden Maliyet Muhasebesine (CO) otomatik olarak akar. Masraf ve Gelir Çeşidi          Muhasebesi hangi masrafların ve gelirlerin oluştuğunu detaylandıran bir alt bileşendir. Masraf Yeri Muhasebesi, masrafların işletmede nerede oluştuğunu belirler. Bu amaca ulaşmak için, masraflar işletmede en çok tesir ettikleri alt alanlar bazında tahsis edilirler.

 

Masraf çeşitlerini oluşturarak ve tahsis ederek maliyet muhasebesini olanaklı kılmanın yanı sıra diğer uygulama bileşenleri için de bilgi sağlamış olursunuz. SAP ERP sistemi toplanan bu masrafların masraf merkezlerine ya da diğer maliyet muhasebesi nesnelerine tahsis edilmesinde farklı birçok yöntem sunmaktadır.

 

Masraf Yeri Muhasebesi (CO-OM-CCA)

Masraf Yeri Muhasebesini, işletmenizde oluşan masrafları kontrol etme amaçlı kullanabilirsiniz. Bu da organizasyondaki her bir fonksiyonel alanın karlılığının denetlenmesini olanaklı kılar ve yönetim için karar verici bilgi sağlar.

 

Bir organizasyonun masraf yerlerine ayrılması ve masrafların masraf merkezlerine tahsis edilmesi, organizasyon içerisinde masrafların nerede oluştuğunu belirlemenizi sağlar. Eğer masraflarınızı masraf merkezleri seviyesinde planlarsanız, masrafların oluştukları noktalar itibarıyla maliyet verimliliğini kontrol edebilirsiniz. Bu da Ürün Maliyetlendirmesi’nde (CO-PC) yarımamul ve mamullerin değerlenmesini ve Karlılık Analizinde (CO-PA) katkı kar miktarlarının hesaplanmasını olanaklı kılar.

 

İç Siparişler (CO-OM-OPA)

İç siparişler dahili aktivitelerden doğan masrafların planlanması, kaydı ve analizi için kullanılırlar. Masraf Yeri yapısından bağımsız bir şekilde, iç siparişler planlanan ve gerçekleşen masrafları toplayarak, bu masrafların sürekli kontrolünü olanaklı kılmaktadır. İç siparişler, bir masraf yerini        daha detaylı kontrol etmek amacıyla da kullanılabilir. Bu bileşen, yönetim amacı ile, masrafların, Masraf Yeri Muhasebesi’nden farklı ve detay biçimde analiz edilmesini sağlamaktadır. SAP sistemi organizasyon dahilindeki iç siparişleri oluşumlarından arşivlenmesine kadar tüm yaşam döngüsü süresince izlenmesine imkan vermektedir.

Üretim çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin