Title Image

Üretim Planlama – PP

Üretim Planlama – PP

 

SAP’de tahmin ve ihtiyaç yönetiminden başlayan ve üretimin tamamlanıp üretilen malzemenin stoğa girmesine kadar geçen sürecin tamamı Üretim Planlama ve Kontrol modülü (PP) altında yürütülür.

 

Gerçek hayatta kullanılan tüm üretim yönetim şekillerini rahatlıkla kurgulayıp modelleyebileceğiniz esnek bir yapıya sahip olan PP modülü, sunduğu detaylı alt yapısı ile üretim planlama ve yönetimi için gerekli olan tüm verilerin sistemde tanımlanabilmesini sağlar. Bu sayede hem planlama faaliyetlerinin malzeme, kaynak ve operasyon bazında yürütülmesini sağlar hem de üretim maliyetlerinin en detay seviyede takip edilebilmesine yardımcı olur.

 

PP modülü yalnızca fiili maliyetleri değil, aynı zamanda planlı maliyetleri de hesaplayarak planlama aşamasında iken bile maliyetlerin görülebilmesini, fiili üretim gerçekleştikten sonra da fiili-planlı maliyet karşılaştırmalarının yapılmasını olanak sağlar.

 

SAP PP (Üretim Planlama) modülü, üretim kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak ve üretimle birlikte diğer birimlerle de etkin iletişim kurarak,  üretim ve planlama süreçlerinin sağlıklı ve koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlayan, SAP ERP çözüm paketinin lojistik süreçlerinden biridir.
Üretim Planlama modülünde kullanılan genel kavramlar şu şekildedir:

 

  • Ürün Ağacı: Mamulün veya yarı-mamulün üretiminde doğrudan kullanılan malzeme listesi ve birim mamul için gerekli miktarların girildiği listedir.
  • Parti Takibi: Stoktaki malzemelerin belirli alt kümeler şeklinde yönetilmesi parti takibi ile mümkündür.
  • İş Yeri: Üretimin yapıldığı tesis içerisinde çalışan makine/makine grubu, personel/personel grubunu temsil eden, kapasitesi olan, iş emri üzerinde terminleme hesaplamasının yapılmasını sağlayan formüller ihtiva eden, ürün maliyetlendirmede malzeme dışındaki aktivitelerin tanımlandığı ana veridir.
  • Her işyeri bir “masraf yeri”ne bağlanır ve ilgili işyerinde gerçekleşen üretim faaliyetleri sırasında oluşan aktivite masrafları, ana verisinde girilmiş kurallara göre burada biriktirilir.
  • İş Planları/Reçeteler: Malzemelerin üretilirken hangi operasyonlardan geçtiğini, bu operasyonların hangi işyerlerinde ne kadar süre harcanarak gerçekleştiğini tutan ana veridir.
  • İş planı yaratılıp birden fazla malzemeye atanabilir veya her malzeme için ayrı bir iş planı yaratılabilir.
  • Üretim Versiyonları: Bir ürün ağacı ve bir iş planını birleştiren ana verilerdir.

Üretim Planlama çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin