Title Image

Mali Muhasebe – FI

Mali Muhasebe – FI

 

Mali Muhasebe modülü SAP ERP sistemi ile entegre çalışan bir modüldür. Gelişen ve büyüyen işletmelerde ortaya çıkan entegrasyon ve işlemlerde kolaylık sağlanması ihtiyacı ile birlikte kullanılmaya başlanan SAP ERP Mali Muhasebe (FI) modülü, kolay kullanımı ve etkinliğinin yanında her türlü raporlama ihtiyacına cevap verebilecek standart fonksiyonlarla donatılmıştır.

 

Modern ve etkili bir muhasebe sisteminde bulunması gereken en önemli özelliklerden biri bu sistemin hem şirket içi hem de şirket dışı tüm ihtiyaçlara cevap verebilmesidir. SAP ERP sistemi sanayileşmiş 40 ülkenin muhasebe sistemlerine ve mali mevzuatına tam olarak uyum sağlamakta ve bu ülkelerde başarı ile uygulanmaktadır.

 

Mali Muhasebe (FI) modülü verilerin entegre bir şekilde kayıt altına alınması ve saklanmasının yanı sıra, yönetim kademelerinin finans bilgilerini kullanarak planlama ve kontrol yapmalarına ve stratejik kararlar almalarına olanak sağlamaktadır.

 

SAP ERP Mali Muhasebe (FI) modülü yapılan işlem türlerine göre alt modüllere ayrılmıştır:

 

GL – Genel Muhasebe (General Ledger)

Genel Muhasebe işlemleri altında, işletmede oluşabilecek tüm muhasebe kayıtlarının tutulabileceği ve raporlanabileceği işlemler mevcuttur.

 

AP – Satıcılar Muhasebesi (Accounts Payable)

Satıcılar Muhasebesi işlemlerinin altında, SAP ERP Malzeme Yönetimi (MM) modülünden entegre gelen tüm işlemler izlenebilmekte, bunların muhasebe kayıtları yapılabilmekte ve raporlanabilmektedir.

 

AR – Müşteriler Muhasebesi (Accounts Receivable)

Müşteriler Muhasebesi Modülü altında, SAP ERP Satış Dağıtım (SD) modülünden entegre olarak sisteme girilen tüm işlemler raporlanabilmekte ve kayıtları yapılabilmektedir.

 

AA – Duran Varlıklar Muhasebesi (Asset Accounting)

Sabit Kıymetler Muhasebesi menüsü ile işletmenin aktifinde kayıtlı tüm duran varlıklar ve yapılmakta olan yatırımlar etkili bir şekilde izlenebilmekte, yasaların gerektirdiği tüm işlemler otomatik olarak yapılabilmekte bunların yanında işletmenin farklı ihtiyaçlarını karşılıyabilmek amacıyla değişik oranları ve yöntemleri kullanarak farklı değerleme alanları oluşturulup raporlanabilmektedir.

 

Yasal Raporlar

Defteri Kebir, Bilanço, Gelir Tablosu gibi yasal raporları içerir.

Mali Muhasebe çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin