Title Image

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi Çözümleri

 

Sap HR modülü SAP’de insan kaynağının yönetilmesi için kullanılan modüldür. Temel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

 

Personel Yönetimi

 

Başvuru yönetimini, personel idaresini, organizasyon ve zaman yönetimini, bordro oluşturmayı, personel masraflarını planlamayı ve bütçelemeyi kapsar.

 

Personel Gelişimi

 

Mevcut personelin gelişimini kapsayan eğitim ve toplantı yönetimi, performans ve yetkinlik yönetimi, kariyer yönetimi gibi bileşenlerden oluşur. Personel Gelişimi modülü aynı zamanda çeşitli amaçlara hizmet eden portal yapılarını da içinde barındırır. Bu portal yapılarının başında eğitimle ilgili taleplerin ve değerlendirmelerin girildiği LSO (Learning Solution) portali; tüm çalışanların erişim sağlayabildiği, personelin temel bilgilerinin, bordrosunun görüntülenebildiği ve izin taleplerinin girişinin sağlandığı ESS (Employee Self Service) portali; tüm yöneticilerin erişim sağlayabildiği, yöneticiye bağlı personelin bilgilerinin görüntülendiği, izin taleplerine onay verilmesinin sağlandığı MSS (Manager Self Service) portali bulunmaktadır.

 

Success Factors

 

Pek çok insan kaynağı fonksiyonunu barındıran bulut tabanlı bir insan kaynakları çözümüdür.

 

Success Factors ile işe alım, eğitim, kariyer ve hedef yönetimi, iş gücü planlama, yedekleme, ücretleme gibi süreçler şirketlere yönetimi ve adaptasyonu kolaylaşmış bir şekilde bulut tabanlı olarak sunulmaktadır.

 

Bu çözümde standart insan kaynakları çözümlerinden farklı olarak sürecin pek çok noktasında çalışanlar bizzat veri girişi yaparak katkıda bulundukları için İK departmanı üzerindeki yük de gözle görülür şekilde azalmaktadır.

 

Donanım gerektirmemesi ve mobil cihazlardan mekan bağımsız olarak ulaşılabilen pratik ekranlara sahip olması Success Factors’ü klasik insan kaynakları uygulamalarından farklı bir noktaya taşımaktadır.

İnsan Kaynakları Yönetimi çözümlerimiz için daha fazla bilgi edinin