Teknoloji Danışmanlığı

SAP Teknoloji Danışmanlığı

SAP ürünleri ile ilgili ihtiyaçlarına yönelik uzmanlık ve danışmanlık hizmetleri sunar. Günümüz teknolojisine paralel bir şekilde yenilikleri takip eder ve işletmelerin dijital dönüşümlerinde önemli rol alır. Teknoloji danışmanlığının kapsadığı farklı ana başlıklar bulunmaktadır.

SAP Uygulama Yönetimi ve Destek

SAP sistemlerinin kurulumu, yapılandırılması, güncellenmesi, bakımı ve performans izlenmesi gibi süreçlerin yönetimi.

Mevcut Sistemlerin Değerlendirilmesi ve İyileştirilmesi

Şirketleri mevcut SAP sistemlerinin analizi, iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlar.

Entegrasyon Hizmetleri

Şirketin SAP sistemlerini diğer iş uygulamalarıyla (örneğin, CRM , ERP sistemleri veya SAP harici sistemler) entegre etme, veri aktarımı sağlama ve uyumluluk sağlar.

Eğitim ve Danışmanlık

Kullanıcılar için eğitim ve kullanım kılavuzları sağlama, şirket içi SAP süreçlerinin iyileştirilmesi için danışmanlık hizmetleri.

Güvenlik Danışmanlığı

SAP sistemlerinin güvenliğini sağlama, veri güvenliği ve erişim kontrolü konularında danışmanlık.

Özel Yazılım Geliştirme

Şirketin özel ihtiyaçlarına yönelik SAP ürünleri üzerinde en yeni teknolojileri kullanarak özel uygulama geliştirme veya özelleştirme hizmetlerini kapsar.

Özelleştirme ve Uyarlamalar: Standart SAP çözümlerinin şirketin iş gereksinimlerine tam olarak uygun olmaması durumunda özelleştirme ve uyarlamaların yapılması. Bu sayede , mevcut SAP uygulamalarının iş süreçlerine daha iyi uyacak şekilde değiştirilmesini içerir.

Entegrasyon Çözümleri: Farklı iş uygulamaları arasında veri akışını sağlamak için özel entegrasyon çözümlerinin geliştirilmesi. SAP diğer sistemlerle (örneğin, CRM veya lojistik sistemleri, depo otomasyon, e-ticaret ) entegre edilmesini içerebilir.

Mobil Uygulama Geliştirme: Şirketin iş süreçlerine uygun mobil uygulamaların geliştirilmesi. Bu, saha çalışanlarının veya yöneticilerin SAP sistemlerine erişimini kolaylaştırabilir ve iş verimliliğini artırabilir.

Raporlama ve Analitik Çözümleri: Özel raporlama ve analitik çözümlerinin geliştirilmesi. Şirketin iş verilerini daha etkili bir şekilde analiz etmesini sağlayabilir ve karar alma süreçlerini iyileştirebilir.

Yenilikçi Çözümler ve Gelecek Vizyonu

SAP’nin sunduğu yeni özelliklerin ve teknolojilerin analizi, şirketin ihtiyaçlarına uygun yenilikçi çözümler önerme ve gelecek vizyonunu oluşturma.

Teknoloji Trendlerinin İzlenmesi: Improva SAP ekosistemindeki en son teknoloji trendlerini takip edip işletmelere katma değer sağlamayı hedeflemektedir. Yapay zekâ, makine öğrenimi, bulut bilişim, nesnelerin interneti (IoT) gibi teknolojilerin SAP çözümlerine nasıl entegre edilebileceğini anlamalarına yardımcı olur.

Gelecek Vizyonunun Oluşturulması: Şirketin ihtiyaçlarına ve sektördeki gelişmelere göre SAP çözümleri ile gelecek vizyonunun oluşturulması. Bu kapsamda şirketlerin uzun vadeli hedeflerine uygun olarak SAP çözümlerinin nasıl evrilmesi gerektiği konusunda işletmelere destek verilmektedir.

İnovasyon Stratejilerinin Geliştirilmesi: Şirketin iş süreçlerini iyileştirmek ve rekabet avantajı sağlamak için SAP üzerindeki yenilikçi çözümlerin belirlenmesi ve uygulanması. Bu sayede, şirketin daha verimli, esnek ve rekabetçi olmasını sağlayacak yeni teknolojilerin keşfedilmesini sağlanır.

Pilot Projeler ve Prototipler: Yenilikçi fikirlerin ve çözümlerin gerçek dünya senaryolarında test edilmesi için pilot projelerin ve prototiplerin geliştirilmesi. Prototip çalışmalar , yeni teknolojilerin ve iş süreçlerinin etkinliğini önden değerlendirmeyi ve gerekirse ayarlamalar yapmayı sağlar.

Eğitim ve Farkındalık Artırma: Şirket içindeki çalışanların yeni teknolojilere ve iş süreçlerine uyum sağlamalarını sağlamak için eğitim ve farkındalık artırma programlarının düzenlenmesi.