Ariba ve Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi İlişkilerinizi Güçlendirin

SAP Ariba, tedarik zincirinin her halkasına etki eden rekabetin getirdiği riskleri minimize ederek, şirketlere uçtan uca kontrol sağlar ve karlılığı artırır.

Ariba ve Tedarikçi Yönetimi

Günümüz dünyasında, şirketler sadece başarılı olmak değil karlı olmak için de çalışmak zorunda kalıyor. Rekabetin etkisi tedarik zincirinin her halkasına etki ediyor. Bu halkanın risklerini minimize etmek, nakit akışını yönetmek, tedarikçileri ölçümleyebilmek ve onlarla sürdürülebilir ilişkiler kurmak hayati önem taşıyor. Daha bilinçli satın alma kararları vermek, pazarda yeni ürünleri daha kolay keşfetmek ve finansal riskleri azaltmak şirketlerin önceliği durumunda. SAP Ariba, bulut tabanlı platformu ile şirketlere ihtiyaçları olan uçtan uca kontrolü sağlamakla kalmıyor, optimize edip karlılığı ve verimliliği de arttırıyor.

Kaynak Yaratma ve Sözleşmeler

 • Tüm şirket satın alımlarını tek bir platformda toplayarak şirket genelinde görünürlük elde edin.
 • Tasarruf potansiyelini belirlemek için harcama analizlerinden yararlanın.
 • Standartlaştırılmış süreçlerle daha hızlı ve tutarlı sözleşme imzalama sağlayın.
 • Tedarikçi pazarlığını optimize ederek maliyetleri düşürün.
 • Ekipler arası iş birliğini ve koordinasyonu artırın.
 • Tedarik zinciri risklerini minimize edin.

Tedarik

 • Harcama kategorilerini entegre ederek ve tedarikçilerle yakın iş birliği kurarak daha çevik bir tedarik zinciri oluşturun.
 • Yapay zeka destekli alım önerileri ile daha bilinçli satın alma kararları verin.
 • Tedarikçi performansını analiz ederek ve optimize ederek riski azaltın.
 • Veri odaklı içgörülerle daha hızlı ve daha iyi sonuçlar elde edin.
 • Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk kriterlerini de göz önünde bulundurun.

Tedarikçi Yönetimi

 • Tedarikçilerle tek bir platformda bağlantı kurarak ve iş birliğini artırarak daha güçlü ilişkiler kurun.
 • Tedarikçi risklerini proaktif olarak değerlendirin ve yönetin.
 • Tedarikçi performansını ölçmek ve iyileştirmek için KPI’lar ve analizler kullanın.
 • Tedarikçi tabanınızı optimize ederek ve stratejik tedarikçilerle iş birliği kurarak maliyetleri düşürün.
 • Yenilikçi çözümler ve yeni ürünler keşfederek pazara daha hızlı uyum sağlayın.

Fatura ve Ödeme

 • Otomatik fatura işleme ve ödemelerle manuel işlemleri azaltın ve hata riskini minimize edin.
 • Nakit akışını optimize edin ve ödeme süreçlerini hızlandırın.
 • Tedarikçilerle daha iyi ilişkiler kurmak için şeffaf ve tutarlı ödemeler sağlayın.
 • İndirimlerden ve erken ödeme avantajlarından yararlanın.
 • Finansal ve yasal riskleri azaltın.

Seyahat ve Giderler

 • Seyahat, gider ve fatura yönetimini tek bir platformda entegre ederek şirket genelinde görünürlük ve kontrol sağlayın.
 • Harcama politikalarına uyumu ve doğru harcamayı teşvik edin.
 • Seyahat rezervasyonlarını ve gider raporlama sürecini basitleştirin.
 • Maliyetleri düşürmek için verileri analiz edin ve harcama trendlerini takip edin.