Improva ve Tüpraş işbirliği ile Türkiyenin ilk SAP IBP MRO Projesi Başladı!

Improva ve Tüpraş işbirliği ile Türkiyenin ilk SAP IBP MRO Projesi Başladı!

Tesis ve ekipman odaklı çalışan sektörlerde daha az stok ve daha düşük maliyetlerle süreç nasıl yönetilebilir?

Tüpraş bakım parçalarına ait stok ve tedarik planlama süreçlerini daha etkin bir biçimde yönetebilmek için planlama faaliyetlerini SAP IBP üzerinde yürütmeye karar vermiştir. Bu kapsamda, SAP IBP’nin ileri düzey planlama fonksiyonlarını barındıran bulut tabanlı alt yapısı kullanılarak parça kullanılabilirliğinin arttırılması ve bu şekilde hizmet seviyelerinde yukarı yönlü iyileşmeler elde edilmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte stok seviyeleri ve parça tedariğinin de optimize edilerek, toplam operasyonel maliyetlerin en aza indirilmesi ana hedeflerin başında gelmektedir.

Sürecin ana hedefleri şunlardır:

  • Bakım yedek parçaları için süreci daha düşük stok seviyeleri ile yönetebilme imkanı (optimum emniyet stok seviyeleri)
  • Bakım yedek parçalarının tüketim tahminlerinin daha doğru ve gerçekçi yapılması
  • Parça bekleyen bakım aktivitelerinin sayısında azalma sağlanması, parça yetersizliği yüzünden bakımı geciken ve boşta yatan ekipmanların pasif bekleme sürelerinin düşürülmesi
  • Bakım planları ile yedek parça tedarik planlarının uyumlu olması

Bu proje kapsamında Tüpraş, SAP ve Improva ile çalışmayı seçmiştir.

Tüpraş ve Improva ekipleri Türkiye’nin ilk SAP IBP for MRO projesini hayata geçirmek için bir araya gelmiştir.

Ayrıca Tüpraş, tüm dünyada SAP IBP for MRO ürününü uygulayan ilk 10 Oil & Gas firmasından birisi olmuştur.