İlaç Sektöründe SAP IBP ile Tedarik Zinciri Planlama

İlaç Sektöründe SAP IBP ile Tedarik Zinciri Planlama

İlaç sektörünü, özellikle son bir yıldır otaya çıkan gelişmeler de gösteriyor ki, bundan sonraki zamanlarda çok daha rekabetçi, dinamik ve talepkar bir ortam bekliyor. Bu durum çok önemli büyüme fırsatları ile birlikte, ciddi planlama ve yönetim yetilerinin kullanım zorunluluğunu da beraberinde getiriyor. Bunun yanında yeni pazarlara açılım ihtiyacı, süreçlerde standardizasyonun sağlanması, ülke spesifik talep ve regülasyonlardaki farklılıklar, etken hammaddeye erişime zorunluluğu, değişen iş modelleri, fiyat/ maliyet baskısı ve pazar taleplerindeki dalgalanmalar gibi faktörler de büyüyen ilaç endüstrisindeki oyuncuları doğru planlama fonksiyonlarını devreye alma yönünde zorlamaktadır.


İşte bu doğru planlama fonksiyonlarının devreye alınma sürecinde ilaç üreticilerinin karşılaştığı üç tip temel problem grubu bulunur:

 1. Talep kaynaklı problemler
  • Yurtiçi, Yurtdışı, İş geliştirme gibi farklı birimlerden gelen ihtiyaçların farklı düzen ve davranışlara sahip olmaları
  • Ülke bazında farklı regülasyonlar uygulanması
  • Taleplerde yaşanan dönemsel dalgalanmalar ve bundan dolayı oluşan düşük tahmin doğrulukları
  • Yeni ürün planlamasında, belirsizliklerden yaşanan zorluklar
  • Satış planlarının aylık bazda (aylık hassasiyet) yapılmasından dolayı orta ve kısa vade için yapılan üretim planlarındaki sapmaların çok olması
 2. Üretim ve stok kaynaklı problemler
  • Ülke, pazar ve müşteriler tarafından onaylanan yöntem ve hammaddelerle üretim yapma zorunluluğu
  • Yarı mamul düzeyinde uzun süreli stok tutamama durumu (sadece operasyonel stok)
  • Üretim verimliliğinin korunması adına mümkün olduğunca birleşik üretim yaptırma
  • Yarı Mamul üretimlerinin lot bazlı yapılması ve yarı mamul seviyesinde stok tutulamadığı için yarı mamullerin mamule dönüştürülerek stoklanması ve bundan dolayı ürün stok maliyetlerinin artması
  • Alternatif kaynak kullanımlarının etkin yönetilememesi
 3. Hammadde ve Ambalajlama Malzemesi kaynaklı problemler
  • İlaç üreticileri etken madde (API – Active Pharmaceutical Ingredient) temelli üretim yapmaktadırlar. Bu durum, tedarik edilen hammaddenin planlanan zaman ve miktarda kullanılarak, SKT problemi yaşanmadan tüketilmesini sağlamayı gerektirmektedir. Dolayısı ile ilaç üreticilerinin en büyük problemlerinden biri SKT kaynaklı yaşanan stok problemleri ve ardından oluşabilecek maliyetlerdir.
  • İlaç hammaddeleri genellikle yurtdışı kaynaklı tedarikçilerden elde edildiği için uzun tedarik sürelerine sahip olmaktadırlar. Bu durum, özellikle etken hammaddelerde, ciddi bir stok planlama gereksinimini de beraberinde getirmektedir.
  • Aynı etken madde veya yarı mamulden üretilebilen farklı form ve ambalaj tipinde ürünler bulunabilmektedir.
  • Ürünlerin üretiminde sadece ilgili ülke/müşterilerin onayladığı tedarikçilerin hammaddelerinin kullanılması zorunluluğu bulunmaktadır.

IMPROVA olarak, ilaç sektörü ve tedarik zinciri planlama alanındaki geçmiş tecrübelerimiz ile SAP’nin IBP Entegre İş Planlama çözümüne ait yeni nesil planlama fonksiyonlarını harmanlayarak ilaç üreticilerinin yaşadıkları bu sorunlara karşılık aşağıdaki çözümleri ürettik:

 • SAP IBP kullanımı ile birlikte Talep ve Tedarik Planlama süreçleri uçtan uca, tek bir sistem üzerinde, merkezi bir biçimde yönetilebilir olmaktadır. Bu sayede firmanın operasyonel işleyişinde sorumluluk sahibi olan tedarik zinciri, finans, planlama, üretim gibi birçok iç departman ile tedarikçi, fason üretici, bayi, toptancı, distribütör ve mağaza gibi süreçte bulunan diğer tüm paydaşların ortak yönetilen bir veri üzerinden çalışıyor olması sağlanmaktadır. Paylaşılan bilgi sayesinde daha gerçekçi planların yapılabilmesi için uygun ortam hazırlanmış olur.
 • Lojistik ve Finansal “Varsayım – What If” Senaryo planlama özelliği ile farklı durumların simüle edilerek alternatif senaryoların oluşturulması firmalara çok büyük esneklik kazandırmakta ve yaşanacak problemleri önceden görerek hazırlıklı olmalarını sağlamaktadır. SAP IBP ile birlikte anlık senaryolar oluşturarak farklı analizler yapılabilir. Bu senaryolar anlık olarak veya daha sonrasında karşılaştırılabilir.
 • Üründen, hammaddeye kadar tüm üretim seviyelerinde geleceğe yönelik gerçekçi stok projeksiyonlarının görünebilmesi sağlanmakta, böylece hem lojistik hem de finansal anlamda karşılaşılacak maliyetler çeşitli satış, üretim, tedarik ve envanter raporları ile önceden görülebilmektedir.
 • Geleceğe yönelik kaynak kapasite tüketim ihtiyaçları hesaplanabilmektedir. Mevcut satış planı ve stratejik hedefler dikkate alındığında olması gereken kapasite ihtiyacı değerlendirilebilirken, paralelde tam ters bir bakış açısı ile mevcut kapasiteler olduğu zaman mevcut satış planının ne kadarı karşılanabiliyor bilgisine de bakılabilmektedir.
 • Satış rakamlarında yakın dönemlerde oluşan ürün, ürün grubu, pazar, ülke ve müşteri bazlı dalgalanmaların etkisi gelecek satış tahminlerine kısa ve orta vadede yansıtılabilmekte, bu sayede oluşabilecek ani stok fazlası veya stok yetersizliklerinin önüne geçilebilmektedir.
 • Ülke/Müşteri bazında farklı SKT kısıtları olmaktadır. Stokta bekleyen ürünler kalan ömürlerine göre bazı müşterilere sevk edilebilirken, bazıları bu kalan ömrü kabul etmeyebilir. Aynı durum hammaddeler için de geçerlidir. Hammaddenin üretimde tüketilmek için planlandığı tarihte SKT’si dolmamış olmalıdır. SAP IBP ile yapılan üretim planlarında Raf Ömrü ve SKT kısıtları da dikkate alınarak stokların daha verimli kullanılması sağlanmaktadır. Böylece atıl veya hurda stok oranları azaltılarak önemli bir maliyet indirimi sağlanmış olur.
 • Satış planları yapılırken genellikle geçmiş satış verileri (1-3 yıl) dikkate alınır. Ancak yeni ürünler piyasaya sürülürken geçmiş veri olmadığı için planlamak sırasında çok büyük sapmalar yaşanabilmektedir. SAP IBP Ürün Ömrü Yönetim özelliği ile birlikte yeni ürünlere ait de satış planları artık gerçeğe daha yakın yapılabilecektir. Ürünlerin piyasaya giriş anından itibaren olgun satış grafiğini yakaladıkları zamana kadar geçen sürede hangi oranlarda satışların artacağı sistem tarafından dikkate alınarak satış tahminleri yapılmaktadır.
 • Makine Öğrenmesi ve ileri tahminleme algoritmaları ile taleplerde oluşabilecek trend, mevsimsellik, dalgalanma durumlarının otomatik olarak tespit edilmesi ve buna bağlı en iyi tahmin modelinin önerilmesi SAP IBP ileri tahmin yöntemleri ile gerçekleştirilmektedir.
 • IBP dahilinde sunulan iki yönlü sistem kullanımı ile hem Excel ortamında çalışma kolaylığı sağlanmakta, hem de mobil kullanım imkanı oluşturularak grafiksel raporlama ve dashboard üzerinden KPI izleme yapısı kurulabilmektedir. Bu sayede kullanıcılar hızlı bir biçimde sisteme adapte olabilmekte ve sistem geçişi verimli bir şekilde gerçekleştirilmektedir.
Etiketler: