Title Image

World Medicine

Proje Hedefleri

 • World Medicine grup şirketlerinin ortak ERP kullanma isteği
 • Satıştan üretime, tedarikten finans ve insan kaynaklarına kadar tüm iş süreçlerinin birbirleriyle entegre bir şekilde tek sistem üzerinde çalışır hale getirilmesi
 • Şirketin yurt içi ve yurt dışı büyüme stratejilerini destekleyip geleceğe taşıyacak teknolojik altyapının kurulması
 • İş süreçlerinin SAP’nin sunduğu çözümlerle iyileştirilmesi, yalınlaştırılması
 • Operasyonel mükemmellik
 • İnsan hatalarından arındırılmış, standartlaştırılmış, global ölçekte rekabet avantajı sağlayacak bir sistemin kurulması

2020 yılında Türkiye’nin en büyük ilaç ihracatçısı konumuna gelen World Medicine, bu başarısını pekiştirmek ve geleceğe taşımak için SAP S4/HANA’yı tercih etmiştir. 500’den fazla SAP kullanıcısı ile ilaç sektöründe uygulanan en kapsamlı SAP S4/HANA dijital dönüşüm örneklerinden birisi olan proje, Improva tecrübesi ile başarılı bir şekilde canlı kullanıma alınmıştır.
Proje kapsamında AR-GE faaliyetlerinden seri üretime, izlenebilirlikten etken hammadde yönetimine, üretim planlamadan anlık üretim takibine, tartım entegrasyonundan doküman yönetimine, ihracattan ilaç takip sistemi entegrasyonuna kadar tüm operasyonların uçtan uca SAP üzerinde yönetilmesi sağlanmıştır.

Projede Kullanılan Ürün ve Çözümler

SAP S4/HANA SD, MM, EWM, PP, QM, PM, FI, CO ve HR modülleri kullanılmıştır.

Malzeme anaveri yönetiminde Improva çözümü olan IMDP uygulanarak GxP kritik alanlar için onay akışı kurgulanmıştır.

Improva çözümü olan IMEX ürünü sayesinde üretim sırasında verilen teyitlerin fiili süreleri anlık hesaplanarak fiili maliyetlerin %100 doğrulukta hesaplanması sağlanmıştır.

E-fatura, e-irsaliye ve e-defter gibi süreçler için Improva çözümleri uygulanmıştır. Gelen e-faturaların muhasebeleştirilmesi için gelen fatura kokpiti kullanılmıştır.

İthalat ve ihracat süreçlerine uygun dosya takibi ve masraf yönetimi yine Improva çözümleri sayesinde tek sistem üzerinde takip edilebilmesi ve karlılıkta uygun raporlanabilmesi sağlanmıştır.

 • $0/ Monthly
 • Projenin Sağladığı Faydalar
  • World Medicine’ın 500’den fazla SAP kullanıcısıyla ortak entegre bir sistem kullanması
  • Uzun dönemde özellikle yurtdışına yapılacak satışlar için girilen imalat taleplerinin satış, finans, üretim gibi departmanların onayı ile üretime alınması
  • Üretilen ve satılan ürünlerin bakanlık bildirimlerinin ITS (İlaç Takip Sistemi) entegrasyonu ile otomatik olarak yapılması
  • Tartım entegrasyonu yapılarak hazır edim ve tartım süreçleri otomatikleştirilmesi tartım logbooklarının tamamen sistem üzerinden takip edilmesi, ek çekişlerin ve tartımda tespit edilen farkların Kalite Güvence departmanı onayı ile sistem üzerinde yürümesi
  • Kalite sistemleri entegrasyonu yapılarak değişiklik kontrolleri ve personel izin ve iş atamalarının otomatikleştirilmesi,
  • Üretim hatlarında bileşen sarflarının ve mal girişlerinin el terminalleri ile yapılması
  • Stok rezervasyonlarının anlık yapılabilmesi
  • Gerçek zamanlı stok takibinin yapılabilmesi
  • Farklı lokasyonlarda bulunan malzemelerin son kullanma tarihi takibinin anlık yapılabilmesi ve MRP nin lokasyon bağımsız FEFO kuralına göre çalışabilmesi
  • Arge ve ruhsat takibi sayesinde üretim maliyetlerine ek olarak yapılan bütün masrafların tek çatı altında takip edilebilmesi
  • Arge süreçlerinde gerçekleştirilen malzeme tüketimlerinin otomatikleştirilmesi

Gelin bir sonraki başarı hikayemizi beraber yazalım

Sohrab Mammadov
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Firma ile İlgili Bilgiler

World Medicine

World Medicine Şirketler Grubuna bağlı olarak 2011 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren World Medicine İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, oftalmoloji, nöroloji, endokrinoloji, kardiyoloji, romatoloji, gastroenteroloji, üroloji, göğüs hastalıkları, vb tıbbi alanlarda 450’den fazla farmakolojik ürünü içeren geniş portföyü ile 35’ten fazla ülkeye ilaç ihracatı gerçekleştirmektedir. World Medicine, İstanbul’da bulunan AR-GE Laboratuvarı, İstanbul ve Çerkezköy/Tekirdağ’da yer alan son teknoloji üretim tesisleri ve 1500’den fazla çalışanıyla ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarı ile temsil etmektedir.

Sektör: İlaç

 • Neden Improva?

 • World Medicine olarak 2011 yılından bu yana Türkiye’de sürekli yükselen bir ivmeyle çalışmalarımızı sürdürüyor ve başarılarımıza her yıl yenisini ilave ediyoruz. Geldiğimiz nokta itibariyle 450’den fazla farmakolojik ürünü içeren geniş portföyümüz ile Türkiye’de büyük bir atılım içerisindeyiz. 2017 yılında 26 ülkeye ihracat yaparken, 2020 yılında 35 ülkeye ihracat yapar konuma geldik. Bu çalışmaların sonucu olarak geçtiğimiz yıl ihracatta gösterdiğimiz başarılı performans ile İKMİB’in “İhracatın Yıldızları-İlaç İhracatı” kategorisinde birincilik koltuğuna oturduk. Açıkçası her adımı önceden planlanmış bu başarı grafiğinin sürekliliğini kılmak felsefesi Improva ile çalışma kararı almamızın da nedeni oldu diyebilirim. Şirket içi kaynak yönetimi ve planlamanın en önemli ve detaylı olduğu aynı zamanda denetimi de yüksek sektörlerden biri olan ilaç sektöründeki tecrübesi, referansları, işletme yönetimi ve planlama alanındaki sahip olduğu geçmişi, bu alanda yapılan farklı proje deneyimleri, çözüm odaklı yaklaşımı, uzman ve güvenilir kadrosuyla bizlerin her zaman destekçisi oldular. Bir başarıya daha kendileriyle birlikte imza atmaktan mutluluk duyuyoruz.