Title Image

Türk Traktör

Projede Kullanılan Ürün ve Çözümler

Türk Traktör’de Satış ve Operasyonel Planlama, Ar-Ge, Planlama, Çizelgeleme, Üretim Takip, Stok Yönetimi, Parça Temini/Tedarikçi Yönetimi ve Yedek Parça Planlama süreçleri IMPROVA danışmanlığında SAP’e geçirilerek iyileştirildi. Bu doğrultuda S&OP (Sales and Operational Planning), ERP ve SPP (Service Parts Planning) ürünleri kullanıldı.

 • $0/ Monthly
 • S&OP Projesinin Sağladığı Faydalar
  • Yurtiçi-Yurtdışı sipariş toplama ve onay süreçlerinin konsolide elektronik ortama taşınması
  • Planlamada hız ve esneklik kazanılarak uzun dönemli simülasyonları gerçekleştirebilecek bir veri ortamına geçilmesi
  • Lojistik kısıtlar ile birlikte finansal hedef ve göstergelerin de dikkate alınması ve mevcut üretim-satış planı ile örtüştürülmesi

 • $0/ Monthly
 • AR-GE Projesinin Sağladığı Faydalar
  • Konfigürasyon yapısının kurgulanarak Ana ürün ve komplelere ait ürün ağaçlarının çeşitli kurallara bağlı olarak otomatik biçimde oluşması
  • Üretim Ürün Ağacı yapısının oluşturulması ile üretim akışına ve planlamaya uygun komple-parça listelerinin ortaya çıkması
  • Tasarım Ürün Ağacından Üretim Ürün Ağacına geçişin sistematik hale edilmesi
  • Ürün ağacı değişikliklerinin (ECO) uçtan uca sistem üzerinden yürütülmesi

 • $0/ Monthly
 • Yedek Parça Projesinin Sağladığı Faydalar
  • Fabrika ile aynı veri ortamında çalışılması
  • Merkezi olarak yönetilen ve Yedek Parça süreçlerine özgü bir planlama için SAP altyapısının kullanılması
  • Ana depo, dağıtım merkezleri, servis noktalarının da dahil olduğu bir stok-tedarik planlama sürecinin kurgulanması
  • Stok performansının tüm tedarik zinciri üzerinde izlenebilmesi ve anlık olarak ölçülebilmesi
  • ARGE’nin yaptığı Ürün Ağacı Değişiklikleri veya Yeni Ürün tanımlama gibi işlemlerin sistematik bir biçimde yedek parçaya yansıtılması

 • $0/ Monthly
 • Üretim Takip Projesinin Sağladığı Faydalar
  • Tüm montaj hatlarının el terminalleri ile yönetilmesi
  • Komponent ve araç montaj hatlarında anlık izlenebilirliğin sağlanması
  • Komponent ve araçların hatta giriş-hatta ilerleyiş durumuna göre pahalı parça tedariklerinin hattan el terminali ile tedarikçiye sinyal gönderilerek otomatik olarak ve JIT prensibine göre tetiklenmesi
  • Bileşen tüketimlerinin anlık olarak gerçekleştirilmesi. Böylece stok ve plan yanlışlıklarının önüne geçilmesi

 • $0/ Monthly
 • Yedek Parça Projesinin Sağladığı Faydalar
  • S&OP departmanı tarafından belirlenen aylık/günlük tempolara uyumlu üretim planı
  • Motor, Gövde, Ponte ve Traktör hatlarında müşteri teslim tarihi ve üretim kısıtlarını dikkate alan 4 aylık günlük, 8 aylık, haftalık çizelgeleme
  • Seri, 2W/4W, 3CY/4CY gibi kısıtların günlük olarak eşit miktarlarda dağıtılması
  • Günlük olarak hatta girecek araç ve komponentlerin kritik parçalarının otomatik olarak kontrol edilerek sıralamaya verilmesi, böylece eksik kritik parçalı hatta girişlerin minimize edilmesi
  • Çok kısa sürelerde MRP çalıştırılması, her türlü plan değişikliğinin malzeme planına anında yansıtılması

 • $0/ Monthly
 • Stok Yönetimi Projesinin Sağladığı Faydalar
  • İç kanban ile hat beslemelerinin eksiksiz ve minimum stok ile yapılması
  • Kit listelerinin tamamının SAP üzerinden tetiklenmesi
  • Tedarikçilerin SAP Portal üzerinden bastırdıkları PTK (Parça Tanıtım Kartları) ile stok girişi ve rafa yerleştirme işlemlerinin el terminalleri ile gerçekleştirilmesi
  • Boş kutu, palet ve ambalaj takipinin tedarikçilerle birlikte aynı sistem üzerinde anlık takip edilmesi
  • TürkTraktör’de gerçekleştirilen tüm stok hareketlerinin el terminalleri ile anlık olarak yapılması

 • $0/ Monthly
 • Parça Temin ve Tedarikçi Yönetimi Projesinin Sağladığı Faydalar
  • Planlı ve kesin siparişlerin tedarikçilere anlık olarak yayınlanması
  • Tedarikçilerin portal üzerinden kendilerine ait siparişlerin durumlarını anlık olarak takip edebilmeleri
  • Kesinleşmiş siparişlere istinaden tedarikçilerin portal üzerinden ASN ve irsaliye kesmesi
  • Fabrikaya yapılan mal girişlerinin tedarikçi tarafından anlık izlenebilmesi ve faturaları portal üzerinden mal girişine istinaden kesebilmesi, hata kayıtlarının portal üzerinden iletilmesi
  • Tedarikçilerin fiyat listesi, bakiye, tedarikçi değerlendirme gibi bilgileri SAP Portal üzerinden anlık
   takip edebilmeleri

Gelin bir sonraki başarı hikayemizi beraber yazalım

Ergun Özdamar
IT Direktörü

Firma ile İlgili Bilgiler
Türkiye’nin en büyük traktör üreticisi olan Türk Traktör 1954 yılından beri modern tarıma yön veren şirket olma vizyonu ile hareket etmektedir. Türk otomotiv sektörünün ilk üretici kuruluşu olan TürkTraktör’ün kurumsal yapılanmasını, ülkemizde güvenin bir diğer ifadesi olan Koç Holding ve dünyanın en büyük traktör ve zirai ekipman üreticilerinden CNHI ortaklığı oluşturmaktadır. Türk Traktör başta Amerika kıtası olmak üzere şimdiye kadar 130’dan fazla ülkeye yaptığı ihracatla ülkemizin önemli kuruluşlarından biri olmuştur.

Sektör: Otomotiv