Title Image

Norm Cıvata

Proje Hedefleri

 • Tüm üretim ve dağıtım ağını kapsayan, merkezi bir tedarik zinciri planlama yapısının kurulması
 • Bütçe ve yatırım kararlarının daha hızlı bir şekilde ve doğru veri seti ile verilebilmesi
 • Kapasite ve hammadde yetersizlikleri gibi tedarik tarafında oluşabilecek problemlerin zamanında tespit edilip hızlı aksiyon alınabilmesi
 • Üretim süreçlerinde oluşabilecek darboğaz oluşma durumlarının diğer proseslere olan etkilerinin tespit edilip incelenebilmesi
 • Tedarik zinciri yönetiminde önemli bir girdi oluşturan Dış üreticilerin (Fason) kapasite kısıtlarının da planlama süreçlerinde dikkate alınabilmesi
 • Farklı üretim tesislerinde lokal olarak yürütülen kısa dönem detay üretim planlama ve çizelgeleme süreçlerine girdi oluşturacak ve bu süreçlerin ana hedeflerini belirleyecek üst seviye tedarik zinciri planının oluşturulması
 • Çok lokasyonlu ve seviyeli üst seviye tedarik planı ile lokasyon bazlı kısa vadeli hat yükleme ve çizelgeleme planları arasında senkronizasyonun sağlanması ve böylece kısa vadeli planların orta vadeli hedefleri karşılayacak biçimde oluşturulması
 • Anlık raporlama ve analiz imkanlarıyla operasyonlara dair etkin bir karar alma mekanizmasının oluşturulması
 • Planlama süreçlerinde ileri düzey matematiksel ve istatistiksel algoritmaların kullanılması ile optimum plan sonuçlarının elde edilmesi ve bu sonuçların uygulamaya yansıtılarak pratik hayatta kullanılması

Projede Kullanılan Ürün ve Çözümler

Norm Holding yukarıda listelenen hedeflere ulaşmak ve sektöründe bir dünya oyuncusu olarak, günümüzün zorlu ticari koşullarında bu ünvanını pekiştirmek adına tüm tedarik zinciri planlama operasyonlarını dijital ortama taşımış ve bu süreçte de SAP IBP ürününü tercih etmiştir.

Norm Holding’te gerçekleşen proje Türkiye’de uygulanan ve başarı ile canlıya geçirilen ilk ve en kapsamlı SAP IBP projesi olma unvanını taşımaktadır. Bu sayede Norm Holding; Salihli, İzmir, Almanya ve Fransa’da bulunan üretim ve satış şirketlerinde kusursuz tedarik zinciri yönetimi anlayışıyla entegre bir yönetim ve takip platformu oluşturdu.

Bu proje kapsamında tüm tedarik, üretim ve dağıtım planlarının oluşturulabildiği SAP IBP Response&Supply modülü ile, S&OP süreçlerinin yönetilebildiği, farklı senaryolar oluşturup bu senaryoların karşılaştırılabildiği, ortak plan ve karar konusunda yönlendirici konumda olan SAP IBP S&OP modülü kullanılmıştır.

 • $0/ Monthly
 • Projenin Sağladığı Faydalar
  • Yaklaşık 50 bin ürün, 20 bin müşteri, 15 üretim yeri, 2500 işyeri ile alternatif kaynaklar, tedarikçi kapasiteleri, müşteri önceliklendirmeleri gibi birçok kısıt ve kuralın dikkate alınarak planlandığı merkezi bir tedarik zinciri planlama platformu kurulmuştur
  • Daha önce manuel yürüyen ve tamamen kullanıcıya bağımlı olan, farklı fabrikalarda farklı planlama ekipleri tarafından yürütülen planlama süreçleri, IBP projesi ile daha verimli, sistem üzerinden takip edilebilen, merkezi ve otomatik yürüyen bir süreç haline getirilmiştir
  • S&OP süreci sistematikleştirilip süreç içerisinde alınan raporlar çeşitli S&OP adımlarına bağlanarak otomatikleştirilmiştir
  • Daha önce raporlanmasında zorlanılan makine doluluklarının, üretim rakamlarının, hammadde ihtiyaçlarının istenilen dönem bazında kısa süreler içinde raporlanabilmesi sağlanmıştır
  • Çıkan ortak plana göre satış fiyatları ve ürün maliyetleri dikkate alınarak maliyet ve karlılık analizlerinin yapılması ve bu raporların dashboard yapısı ile desteklenmesi gerçekleştirilmiştir
  • Kapasite yetersizlikleri zamanında fark edilerek gerekli aksiyonların önceden alınması sağlanmıştır
  • Yurtdışı kaynaklı uzun teslimat süresi olan hammaddelerin tedarik aşamaları ile ilgili yaşanan problemler önceden tespit edilmeye başlanmıştır
  • IBP tedarik optimizasyonu müşteri önceliklendirmelerini dikkate alarak çalıştırılmaya başlanmış ve bu sayede daha önce manuel yönetilen süreç tamamen otomatikleştirilmiştir
  • Planlama esnasında fason tedarikçilerin tezgâh kapasiteleri de dikkate alınarak tüm kısıtlara cevap veren global tedarik zinciri planları elde edilmiştir
  • Yatırım kararları alınırken IBP üzerinde koşan what-if senaryoları ve optimizasyon sonuçlarından faydalanılmaya başlanmış ve böylece yatırım kararları daha hızlı ve doğru gerçekçi girdiler ışığında verilmeye başlanmıştır
  • Sonraki yıllar için hazırlanan satış bütçelerinin önceden SAP IBP’ye alınıp makine doluluklarının, sipariş karşılanma oranlarının önceden incelenebilmesi ve bu sayede zamanında aksiyon alınabilmesi sağlanmıştır
  • Sürecin tamamen dijital ortama taşınması ile departmanlar arasındaki iletişimsizlik probleminin önüne geçilmiştir
  • Öncesinde çok fazla olan lokasyonlar arası lojistik hareketlerin optimizasyon sayesinde azaldığı tespit edilmiştir

Gelin bir sonraki başarı hikayemizi beraber yazalım

Mehmet Karaca
Tedarik Zinciri Direktörü

Firma ile İlgili Bilgiler

Norm Cıvata

Norm Holding; 1973 yılında çift vuruşlu bir makine ile başlayan yolculuğunu bugün dünya ile rekabet eden, kaliteden ödün vermeyerek gelişen, teknoloji ile üreten, başarılar ve ödüllerle dolu bir vizyona dönüştürmüştür. Norm Holding, lokomotif gücü olan bağlantı elemanları sektöründe; üretim kapasitesi, kalite, değerleri üzerine inşa ettiği yenilikçi insan kaynakları perspektifi ve her geçen yıl geliştirdiği teknolojik alt yapısı ile ülkemizin lider kuruluşu olmayı başarmıştır. 3 binden fazla çalışan, 5’i yurt dışında olmak üzere toplam 21 şirket ve 17 üretim tesisi ile ulusal ve uluslararası pazarlarda, otomotiv ana ve yan sanayi başta olmak üzere yedek parça, beyaz eşya, elektronik, teknoloji, mobilya, inşaat ve makine sektörlerinde faaliyet göstermekteyiz. Holding olarak 35’in üzerinde ülkeye ihracat yapmakta, bağlantı elemanları sektöründe Avrupa’da ilk 5, dünyada ise ilk 12’nin içerisinde yer almaktadır.

Sektör: Cıvata

 • Neden Improva?

  • Başarılı proje referansları
  • Tedarik Zinciri Uygulamaları konusundaki deneyimleri
  • Müşteri odaklılıkları, Terzi usulü çözüm konusundaki esneklikleri
  • SAP’nin farklı modülleri konusundaki entegrasyon deneyimleri