SAP SCM ve SAP APO

SAP SCM ve SAP APO

 

SAP APO ve SAP SCM Terimlerinin Arka Planı

 

SAP SCM ve SAP APO çoğu zaman birbiri yerine kullanılır fakat gerçekte ikisi arasında farklılıklar vardır. SAP APO daha az modüle sahipken basitçe APO olarak biliniyordu ama sonra SAP, SCM ürününü çıkardı ve bunu yaparken eski modüller için APO ismini muhafaza etti. Dolayısıyla SAP SCM, SAP APO ve yeni çıkan diğer modülleri bir arada içeren bir şemsiye üründür denilebilir.

 

Her ikisinin bileşenleri şu şekilde özetlenebilir;

 

SAP APO = DP + SNP + GATP + PPDS + TPVS + SPP + CIF

SAP SCM = APO + SNC + Event Management + EWM

 

Bu ürünlere dahil olan başka bir takım bileşenler yer almaktadır ancak en çok kullanılan ve bilenen temel bileşenler bunlardır. SAP APO her ne kadar genellikle eski modülleri içeren bir ürün olarak değerlendirilse de bunun istisnası APO’daki diğer modüllere göre çok daha yeni bir modül olan SPP’dir.

 

Yeni Gelen Ürünlerle Daha Fazla Yürütme Fonksiyonu

 

Ürün ailesine yeni giren SNC ve EWM ürünleri daha öncekilerden farklı olarak sadece “planlama” işlevi ile sınırlı kalmamakta, planlamayla beraber çeşitli yürütme işlevleri de sunmaktadır. Bu durum SCM ve APO için bir ilktir. Bu nedenle APO’nun eski anlamı “ileri planlama” (advanced planning) iken SCM’nin yeni anlamı “ileri tedarik zinciri fonksiyonalitesi, planlama ve yürütme” olarak kabul edilebilir. Bu da ürün isminin APO’dan SCM’ye dönmesi ile ilgili mantıksal bir arka plan oluşturur.

 

SAP’nin Planlama Terminolojisi

 

Bizim için APO terimi yerine SCM teriminin kullanımı SCM ilgili tüm modülleri içerdiğinden ve APO bu açıdan kısıtlı olduğundan, daha doğru bir tercih olacaktır. Yine de SAP ERP’nin içinde tedarik zinciri foksiyonalitesi varken ileri planlama fonksiyonları olmadığından ismin APO’dan SCM’ye dönüşümü bir karışıklık potansiyeli yaratmaktadır.

SAP APO’dan SAP SCM’ye Dönüşüm

 

SAP uygulamalarını yaydıkça şirketlerden bir takım ekstra istekler işitmeye başladı, bu istekler en çok APO ürünü ile örtüşen isteklerdi ancak bir kısmı ileri planlama odaklı değildi. Supplier Network Collaboration (SNC), Extended Warehouse Management (EWM), Event Management (EM) ve Forecast & Replenishment (F&R) modülleri bu şekilde doğdu ve bu modüller her yeni sürümde daha fazla ihtiyacı karşılamaya başladı. Bu da SCM ismini APO isminden daha kapsayıcı ve daha doğru yaptı. Her ne kadar bu isim değişikliği mantığa uygun olsa da artık biri SAP SCM’den bahsetmeye başladığında SAP SCM ürününden mi yoksa SAP ERP’nin içindeki SCM fonksiyonlarından mı bahsettiğini belirtmek durumundadır.

 

Sonuç olarak SAP belli bir mesaj vermek için APO ismini SCM’ye dönüştürmüş olsa da üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen SCM isminin piyasada APO kadar kabul görmemiş olduğu gerçeği yadsınmamalıdır.

Yorumsuz

Post a Comment