SAP Forum’da “Strateji, Planlama, Koordinasyon ve Hız: SAP Integrated Planning on Hana” sunumumuzla yer aldık.

SAP Forum’da “Strateji, Planlama, Koordinasyon ve Hız: SAP Integrated Planning on Hana” sunumumuzla yer aldık.

SAP Forum’da gerçekleştirdiğimiz “Strateji, Planlama, Koordinasyon ve Hız: SAP Integrated Planning on Hana” sunumumuzda planlamanın trend konusu olan “Integrated Business Planning” kavramı ve SAP’nin bu alandaki ihtiyaçları adresleyen SAP IBP (Integrated Business Planning / Entegre İş Planlama) ürün ailesi tüm yönleriyle dinleyicilere aktarıldı.

Tedarik Zinciri Yönetiminde sıklıkla karşılaşılan sorunlarla başlayan sunumuzda; senaryo hazırlığı ve veri toplama süreci, senaryo karşılaştırma, karar alma aşamasında tüm kısıtların dikkate alınamaması, müşteri taleplerindeki dalgalanmaların öngörülememesi, eksik bilgi veya yanlış planlamadan ötürü stok fazlasının oluşması veya stock-out olma, stock-out durumunun artışı yüzünden yaşanan pazar kayıpları, fazla stokları eritmek için yapılan zararına satışlar, departmanlar ve iş ortakları arasındaki bilgi paylaşımı yetersizliği, farklı altyapı veya sistemlerin entegre edilmeye çalışılması, ‘büyük veri’nin içinde kaybolma ve manuel iş yükünün hataya açık olması değinilen temel sorunlar arasında yer aldı.

Ardından tüm bu sorunları aşmak, elimizdeki ‘büyük veri’ ile finansalların da dahil olduğu, gerçek zamanlı, hızlı ve esnek bir planlama süreci yürütmede SAP IBP’nin rolüne değinildi. SAP IBP ürün ailesi içerisinde yer alan S&OP (Sales and Operational Planning), IBP for Demand, IBP for Inventory, IBP for Supply, IBP for Response ve tedarik zincirini gerçek zamanlı görsel raporlarla uçtan uca izlememizi sağlayan Supply Chain Control Tower ürünleri, bu ürünlerin kendi aralarındaki ve ERP ile olan entegrasyon noktalarına da değinilerek örnek ekranlar üzerinden tanıtıldı.

Dinleyicilere katılımları ve ilgileri için teşekkür ederiz.

Slideshare sunumu aşağıdadır: