Advanced Planning Optimization (APO)

Advanced Planning Optimization (APO)

 

SAP Advanced Planning Optimization (APO) ve Bileşenleri

 

Dünyanın iş uygulamaları yazılımları alanındaki lideri SAP AG’nin, 1998’den bu yana ileri planlama alanındaki çözümü SAP Advanced Planning Optimization ’dır. Buna rağmen SAP Advanced Planning Optimization adına hem şirket yayınları hem de şirket web sitesi üzerinden ulaşmak zordur çünkü my SAP Business Suite içindeki my SAP SCM çözümünün bir parçası olarak APS (Advanced Planning System) adı çözüm adı olarak öne çıkarılmaktadır. SAP Supply Chain Management ürününün bir parçası olan SAP Advanced Plannig Optimization aşağıdaki bileşenlerden oluşur;

 

 • Network Design (3.1 release’i ile sonlandı.)
 • Supply Network Planning
 • SAP APO Planning Algorithms
 • Production Planning Detailed Scheduling (PP/DS)
 • Deployment
 • Transportation Planning / Vehicle Scheduling
 • Demand Planning (DP)
 • Global Available to Promise (GATP)

 

SAP Advanced Planning Optimization MRP İlişkisi ve mySAP ERP Entegrasyonu

 

MRP malzeme yeterliliği ve kullanılabilir kapasite gibi kısıtları dikkate almadan talep için tedarik elementleri yaratan kural bazlı bir mekanizma olarak görülebilir, aynı zamanda SAP Advanced Planning Optimization planlama metotlarının da bir parçasıdır. mySAP ERP de MRP’yi içerir. Kullanıcı tedarik zincirinin hangi parçalarının (örneğin hangi ürünler) SAP Advanced Planning Optimization’da, hangi parçalarının mySAP ERP’de planlanacağını seçebilir. Bu seçim opsiyonu SAP Advanced Planning Optimization ve mySAP ERP’nin birbirlerine standart olarak Core Interface (CIF) ile bağlı olmasından kaynaklanmaktadır. Konfigure edilmiş bir CIF bağlantısı işlem sistemi olan mySAP ERP ile APS (SAP APO) arasında gerçek zamanlı bir entegrasyon sağlar.

 

SAP APO’da Optimizasyon

 

Tedarik zinciri topluluğu her ne kadar kimi zaman optimizasyon kelimesini orjinal matematiksel anlamında kullanmıyor olsa da SAP Advanced Planning Optimization’ın belli bileşenleri çeşitli matematiksel optimizasyon algoritmaları sunmaktadır. SAP Advanced Planning Optimization’ın planlama algoritmalarını kullanan modülleri şu şekilde sıralanabilir;

 

 • Supply Network Planning (SNP): Orta vadeli, çok lokasyonlu üretim ve dağıtım planlama
  • Tam lineer programlama (LP) ve karışık lineer programlama (MILP) algoritmaları
  • Sezgisel algoritmalar (heuristic) / kısıt yayılım algoritmaları (constraint propagation)
 • Production Planning / Detailed Scheduling (PP/DS): Kısa vadeli, tek lokasyonlu üretim planlama ve çizelgeleme
  • Sezgisel algoritmalar (heuristic) / kısıt yayılım algoritmaları (constraint propagation)
  • Evrimci algoritmalar (Evolutionary algorithms)
 • Transportation Planning / Vehicle Scheduling (TP / VS): rotalama ve yük konsolidasyonu
  • Evrimci algoritmalar (Evolutionary algorithms)

 

Bu planlama algoritmaları / teknikleri iki sınıfa ayrılabilir.

 

 1.  Herustic’ler: Uygulanabilir çözümleri hızlıca bulan makul yaklaşımlardır.
 2.  

 3. Optimizasyonlar: LP ve MIPL optimali hedefleyen matematiksel bilimler açısından tam olarak optimizasyon algoritmalarıdır ancak optimizasyonlar başlığına dahil olan sezgisel ve evrimci algoritmalar için aynı şeyi söyleyemeyiz. Buna rağmen bu algoritmaların bileşimini içeren hibrid yaklaşımlar kimi zaman tam doğru sonucu verebilmektedir. SAP Advanced Planning Optimization’da sonlu çizelgeleme, sıralama ve araç rotalama için standart çok amaçlı modelleri formüle etmenin elverişsizliği nedeniyle gerçek bir optimizasyon sunulmamaktadır. SAP Advanced Planning Optimization’ın Supply Network modülü gerçek anlamda matematiksel optimizasyonun kullanıldığı tek SAP APO modülüdür. SAP Advanced Planning Optimization‘ın SNP modülünde modelde kullanılan değişken ve denklemler önceden tanımlıdır ve kullanıcı tarafından değiştirilemez. MySAP ERP sistemindeki parametrelere dayalı olarak mySAP ERP ve /veya SAP Advanced Plannig Optimization’daki lokasyonlar, ürünler, kaynak kapasiteleri, geç teslimat cezaları vb. bilgilere göre optimizasyon modeli ön işlem aşamasında model üretici tarafından otomatik hesaplanır. Optimizasyon makinesi bu modeli işlemsel verilerle (talep tahminleri, müşteri siparişleri, vb.) beraber ele alarak problemi çözer. Optimizasyon çalışmasının ardından sonuçlar işlemsel veriye çevrilerek hem SAP Advanced Planning Optimization’da hem de mySAP ERP’de analize hazır hale gelir.
Yorumsuz

Post a Comment