IMPROVA Entegre İş Planlama Çözümleri’nde Uzmanlığını Konuşturuyor

IMPROVA Entegre İş Planlama Çözümleri’nde Uzmanlığını Konuşturuyor

Türkiye’nin en yenilikçi SAP iş ortakları arasında başı çeken IMPROVA, Tedarik Zinciri (Supply Chain) ve Entegre İş Planlama (Integrated Business Planning) alanlarında tescilli kadrosu ve başarılı projeleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

 

Dünyada ve Türkiye’de IBP (Integrated Business Planning – Entegre İş Planlama) yönelimi ve mevcut SAP kullanıcılarının IBP’ye geçiş süreçleri ile ilgili merak edilen kritik konulara IMPROVA Danışmanlık Tedarik Zinciri Uygulamaları Direktörü Tolga BÜYÜKSARAÇ açıklık getiriyor.

 

IBP (Integrated Business) odaklı planlama nedir? Tam olarak nasıl tarif edilmeli?

 

Integrated Business Planning, şirketlerin kalbini oluşturan stratejik planlama fonksiyonlarını bir araya getirerek, finansal göstergelerin de dahil edildiği uçtan uca entegre bir yönetim anlayışı getiren yeni nesil iş planlama sürecidir.

 

Bu tanıma göre IBP, S&OP (Sales and Operational Planning) kavramı ile örtüşüyor diyebilir miyiz?

 

Aynı hedefe yönelik hareket ettiklerini söyleyebiliriz ancak IBP daha gelişmiş ve üst düzey bir yönetim anlayışı gerektirir. Şöyle ki; IBP ile, planlama süreçleri bir üst boyuta taşınır. Burada ana hedef geleneksel S&OP planlama süreçlerindeki gibi orta ve kısa vadedeki talep ve tedariği dengelemek değil,  Yeni Ürün, Ar-Ge, ve Finansal göstergelerin doğrudan sürece dahil olduğu, stratejik hedeflerle örtüşen üst düzey bir planlama anlayışı getirmektir.

 

Dünyada IBP odaklı planlamaya yoğun bir yönelim var mı? Bu ihtiyaç nereden kaynaklanıyor?

 

Belirsiz ekonomik koşullar, pazara daha hızlı girme ihtiyacı, müşteri taleplerindeki artan değişkenlik, kar marjlarının düşmesi gibi birçok etken dünyadaki tüm firmaları daha doğru ve etkin planlama yapmaya yöneltmektedir. IBP odaklı yönetim ve planlama anlayışı, barındırdığı fonksiyonlar ve stratejik yapısı ile bu yolda uyulacak en ideal kılavuzdur.

 

Türkiye’de durum nasıl? Aynı yönelim Türkiye’de de var mı?

 

Türkiye, endüstriyel ve ekonomik anlamda dünya ile paralel hareket ettiğinden ve dünyanın sayılı büyük ekonomilerinden bir olduğundan aynı şartlar Türk firmaları için de geçerli. Onlar da hızlı bir biçimde bu dönüşüme ayak uydurmak zorundalar ve çoktan bu dönüşüme başladılar.

 

Peki firmalar bu değişim sürecine hazır mı?

 

Türkiye son 10 yılda yazılım ve teknoloji alanında çok yol kat etmiştir. 2000’li yılların başında henüz ERP kavramını oturtamamış olan firmalar, bu süre zarfında ciddi kültürel değişimden geçip ileri planlama yazılımlarını ve bu yazılımların getirdiği ileri planlama kültürünü benimsemeye başlamışlardır. Dolayısı ile Türk firmaları bu değişim sürecine çok önceden girmiş, uzun zamandır da zaten sürecin içinde yer almaktadırlar.

 

IBP odaklı planlamaya adapte olabilmek için firmaların hangi süreçlerden geçmesi gerekmektedir?

 

Öncelikle bu işin sahiplenilmesi gerekmektedir. Bu kültürün firma içinde yaygınlaştırılması için eğitimler verilmeli, insanlara IBP odaklı planlama ve yönetim yaklaşımının sağladıkları anlatılmalıdır. Sürecin gerekliliği firma içinde sindirilmeli ve özümsenmelidir. Tüm bunlardan sonra sürecin yönetimini kolaylaştıracak, hız kazandıracak, esneklik sağlayacak, tüm birimleri entegre edecek güçlü bir yazılımın desteği de alınmalıdır.

 

SAP’nin bu alanda sunduğu SAP IBP (SAP Integrated Business Planning) çözümünün getirdikleri nelerdir?

 

SAP, bu alanda sunduğu çözümü ile firmalara daha hızlı, daha verimli, daha akıllı ve daha karlı bir biçimde çalışma olanağı sunmaktadır. SAP IBP on HANA ile firmalar:

 

  • Talep, tedarik ve finansal veriyi eş zamanlı olarak tek model altında analiz eder,
  • Çok kısa sürelerde çok sayıda farklı senaryoyu simüle eder,
  • Talepte oluşan anlık değişimleri zamanında fark ederek, doğru noktalara, doğru zamanlarda ve doğru biçimde müdahale edebilir,
  • Optimizasyon fonksiyonlarının getirdiği çözüm gücü ile tüm tedarik zinciri kısıtlarını dikkate alan optimum stok ve tedarik planlarını oluşturabilir,
  • Grafiksel web önyüzleri, ileri analitik uygulamaları, interaktif yönetim fonksiyonlarını ve Excel tabanlı çalışma ortamlarını kullanmanın farklılığını hissederler.

 

SAP IBP’nin SAP SCM dahilinde sunulan SAP APO (Advanced Planning Optimization) ürününün özelliklerinden farkları nelerdir?

 

APO, SAP’nin ileri planlama ve optimizasyon alanında sunduğu ve son 20 yıldır dünyada lider olmuş bir üründür. Talep planlamadan, detay üretim çizelgelemeye kadar birçok planlama fonksiyonunu içinde barındırır. Ancak SAP APO orta ve kısa vadeli problemleri çözme, optimize etme ve detay modelleme alanlarında çok daha güçlü bir ürünken, stratejik seviyede üst düzey planlama, yoğun ve hızlı simülasyonlar, mali ve finansal verilerin entegrasyonu, iş birlikçi ve konsolide planlar SAP IBP’yi ön plana çıkartan özelliklerdir.

 

Mevcut durumda SAP SCM – APO kullanan müşteriler için de SAP IBP kullanmak fayda sağlar mı?

 

Mevcut durumda kesinlikle sağlar. Çünkü SAP, APO’yu daha çok taktiksel ve operasyonel seviye planlamalar için adreslemiştir. IBP ise mevcut durumda daha stratejik, daha üst düzeydeki çalışmaları hedef almaktadır. Diğer bir deyişle APO’nun girdilerini oluşturmaktadır. Böylece daha doğru girdi ve hedeflerle donatılmış, SAP IBP’ye entegre çalışan bir APO sistemi ile çok daha gerçekçi planlar elde etme şansına sahip olunabilir.

 

Yorumsuz

Post a Comment